Hlášky, myšlenky, moudra

Dnes je: 16.4.2024

2010  2011  2012  2013  2014

Neděle, 30.12.2012
Nevadí, jestli jsme někdy v tomto roce sešli z dobré cesty, pokud jsme se na ni dokázali vrátit.
Vojtěch Kodet
Pátek, 28.12.2012
Nejdůležitějším rozměrem člověka není délka, ani výška, ani hloubka, ale láska.
J. Doubrava
Středa, 26.12.2012
Tajemství Vánoc nelze prožít, pokud neumíme přijmout Dar největší.
Vojtěch Kodet
Neděle, 23.12.2012
Zázraky se nepřestanou dít jenom proto, že my na ně nevěříme.
Vojtěch Kodet
Sobota, 22.12.2012
Když kráčíš, buď opatrný, když mluvíš, buď opatrnější.
J. Doubrava
Pátek, 21.12.2012
Smysluplnost a zdar našeho života závisí na pramenech, ze kterých čerpáme.
A. Grün
Čtvrtek, 20.12.2012
Víš co? Pravou radost má cenu dělat za každou cenu.
Vojtěch Kodet
Úterý, 18.12.2012
Teplý úsměv hřeje celou zimu:).
neznámý autor
Pondělí, 17.12.2012
S jednou lžičkou medu chytíte více much než s dvaceti sudy octa.
Jindřich IV. Navarrský
Pátek, 14.12.2012
Rodina, která se společně modlí, také společně vytrvá.
Matka Tereza
Středa, 12.12.2012
První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pamatuješ jeho číslo.
E. Zola
Úterý, 11.12.2012
Ovládej vášeň. Neposlouchá-li, poroučí.
Horatius
Pondělí, 10.12.2012
Kdo nic nedělá, nic nepokazí - ale také toho asi v životě moc nedokáže.
Vojtěch Kodet
Pátek, 7.12.2012
Nechtěj být navrchu, ale snaž se být ve středu, aby nikdo k tobě neměl daleko.
J. Doubrava
Čtvrtek, 6.12.2012
Kdo v životě hledá jen sebe, může se brzy ztratit.
neznámý autor
Středa, 5.12.2012
Raději srdce beze slov než slova bez srdce.
africké přísloví
Úterý, 4.12.2012
Největšími suverény bývají hlupáci.
neznámý autor
Pondělí, 3.12.2012
Úsměv je náš hlavní skutek lásky.
neznámý autor
Sobota, 1.12.2012
Smysl života je naplněn tam, kde je láska.
D. Bonhoeffer
Pátek, 30.11.2012
Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží.
1Petr 5,7
Čtvrtek, 29.11.2012
Chceš realizovat své sny? Probuď se!
J.R.Kipling
Středa, 28.11.2012
Nenávidíme mnoho lidí jen proto, že jsme příliš pohodlní hledat možnost, jak je milovat.
arabské přísloví
Úterý, 27.11.2012
Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek.
čínské přísloví
Pondělí, 26.11.2012
Pravda má jednu velkou výhodu, člověk si nemusí pamatovat, co řekl.
Auguste Rodin
Pátek, 23.11.2012
Bůh nás nezahrnuje ničím jiným než láskou.
G. Bernanos
Čtvrtek, 22.11.2012
Dávej chudým a budeš bohatý.
arabské přísloví
Středa, 21.11.2012
Měj trpělivost se vším, především se sebou samým.
sv. František Saleský
Úterý, 20.11.2012
Tak jako rez rozežírá železo, tak závist užírá duši.
Basil Veliký
Pondělí, 19.11.2012
Na světě není nic příjemnějšího, než hloupost, která mlčí:).
K.H.Waggerl
Pátek, 16.11.2012
Modlitba je jako královna. Ta má vždycky přístup ke králi.
J. Doubrava
Čtvrtek, 15.11.2012
Každý den je jen jednou za život.
anonym
Středa, 14.11.2012
P. Bůh má rád, když ho obtěžujeme.
Jan Vianney
Úterý, 13.11.2012
Milujícímu není nic zatěžko.
latinské přísloví
Pondělí, 12.11.2012
Máš něco, co bys nedostal?
1Kor 4,7
Pátek, 9.11.2012
Ten, kdo miluje druhého člověka, dovolí mu být jaký je, jaký byl a jaký bude.
M. Quoist
Čtvrtek, 8.11.2012
Přítel je člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli.
anglické přísloví
Středa, 7.11.2012
Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem.
Ef 4,26
Úterý, 6.11.2012
Jednejte dnes tak, abyste se kvůli tomu nemuseli zítra červenat.
Jan Bosco
Pondělí, 5.11.2012
Bůh ti dává obličej, smát se musíš sám.
irské přísloví
Sobota, 3.11.2012
Modli se k Bohu, ale vesluj statečně dál, tak jistě připluješ ke břehu.
ruské přísloví
Pátek, 2.11.2012
Projevy vděčnosti, úcty a lásky vůči svým bližním neodkládejme. Jednou by nám to bylo moc líto.
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 1.11.2012
Svatost není pouhý luxus pro několik vyvolenců, nýbrž je to prostá povinnost pro tebe i pro mne.
Matka Tereza
Středa, 31.10.2012
Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.
Cicero
Úterý, 30.10.2012
Modlitba je všechno, co pozvedá naše srdce.
Jan Bosco
Pondělí, 29.10.2012
Když se zapne první knoflík špatně, pak je celé zapínání špatné.
Goethe
Pátek, 26.10.2012
Bůh nesplní všechna naše přání, ale dodržuje všechny své sliby.
D. Bonhoeffer
Čtvrtek, 25.10.2012
Ovoce z vlastní zahrady a myšlenka z vlastní hlavy - to je panečku dřiny:)...
anonym
Středa, 24.10.2012
Schopný tvoří, neschopný poučuje.
G.B.Shaw
Úterý, 23.10.2012
Poděkovat znamená posadit se před Bohem a radovat se.
africké přísloví
Pondělí, 22.10.2012
Veselost je druhem odvahy.
Hemingway
Pátek, 19.10.2012
Kdykoli Bůh pohlédne do své dlaně, vidí tě tam. Neustále mysli na to, že jsi v rukou Božích.
Matka Tereza
Čtvrtek, 18.10.2012
Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný.
Carlyle
Středa, 17.10.2012
Strach z nebezpečí je tisíckrát horší než nebezpečí samo.
D. Defoe
Úterý, 16.10.2012
Ničím neprozrazují lidé svůj charakter víc, než tím,co je jim k smíchu.
Goethe
Pondělí, 15.10.2012
Mluvit a nemyslet je totéž jako střílet a nemířit.
M. Cervantes
Pátek, 12.10.2012
Nejrychleji se postavíte na nohy, když si kleknete na kolena.
V.M.Lellan
Čtvrtek, 11.10.2012
Tři věci jsou nesmírně tvrdé: ocel,diamant a poznání sebe sama.
B.Franklin
Středa, 10.10.2012
O naději víme jen to, že ji přináší láska.
J. Lux
Úterý, 9.10.2012
Není pravda, že máme příliš málo času, ale příliš mnoho ho promarníme.
Seneca
Pondělí, 8.10.2012
Cíl musí člověk znát dřív než dráhu.
Jean Paul
Pátek, 5.10.2012
Odpuštění je mýdlem srdcí.
přísloví
Čtvrtek, 4.10.2012
Nejsnadnější způsob, jak ztratit důvěru a úctu mladých, je dávat jim nekonečné rady.
Hemingway
Středa, 3.10.2012
Nikdy nečekej na zítřek, když máš někomu říct, že ho máš rád.
B. Ferreo
Úterý, 2.10.2012
Když se budeš trefovat do každého štěkajícího psa, do cíle nedojdeš.
turecké přísloví
Pondělí, 1.10.2012
Co by bylo po nejkrásnější tváři, kdyby se nedovedla usmát:).
Babler
Pátek, 28.9.2012
Proto bděte a modlete se v každé době.
Lk 21,36
Čtvrtek, 27.9.2012
Úsměv stojí méně než elektřina, a dává více světla.
A. J. Cronin
Středa, 26.9.2012
Kdo se směje naposled, ten má dlouhý vedení
anonym
Úterý, 25.9.2012
Chceš realizovat své sny? Probuď se!
R. Kipling
Pondělí, 24.9.2012
Láska je jediná neporazitelná moc na světě.
F.M. Dostojevskij
Pátek, 21.9.2012
Hospodin kraluje, oděl se velebností.
Žalm 93
Čtvrtek, 20.9.2012
Tak dlouho říkal hop, až mu přeskočilo
anonym
Středa, 19.9.2012
Každému z nás Bůh důvěřuje.
M. L. Brunová
Úterý, 18.9.2012
Malý kousek kvasu prokvasí celé těsto.
Gal 5,9
Pondělí, 17.9.2012
Život není peříčko, začni posilovat.
české přísloví
Pátek, 14.9.2012
Vzdejte Hospodinu slávu a moc!
Žalm 96
Čtvrtek, 13.9.2012
Duté hlavy nepotopíš.
školní přísloví
Středa, 12.9.2012
Láska je jako oheň: nepřikládáš-li na něj, vyhasne.
M. J. Lermontov
Úterý, 11.9.2012
Kdo chce spáti sladce, ať večeří krátce.
české přísloví
Pondělí, 10.9.2012
Je těžké být hlupákem – konkurence je vysoká.
anonym
Pátek, 7.9.2012
Jedním z nejpodstatnějších skutků lásky je snášet bližního.
sv. Vincenc de Paul
Čtvrtek, 6.9.2012
Žij tak, abys život prožil, a ne přečkal.
anonym
Středa, 5.9.2012
Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré.
Erasmus Rotterdamský
Úterý, 4.9.2012
Kdo odmítá objevovat nové věci, odmítá růst.
Vojtěch Kodet
Pondělí, 3.9.2012
Začni dnes! S plným nasazením žij poslání, které máš od Boha!
A. Scarano
Pátek, 31.8.2012
Krásné dny a překrásné prázdninové chvíle. Nebuďte smutní, že jsou pryč, ale radujte se, že byly.
neznámý autor
Čtvrtek, 30.8.2012
S koncem prázdnin nekončí všechno dobré: zůstává prostor pro vděčnost a schopnost vidět život trochu
Vojtěch Kodet
Úterý, 28.8.2012
Radostným srdcem zkrásní tvář.
přísloví
Pondělí, 27.8.2012
Bůh dává každému co potřebuje, aby mohl splnit úkol, pro který přišel na svět..
Václav Vaško
Pátek, 24.8.2012
V den, kdy pochopíme, že schodištěm se stoupá schod za schodem, se nám podaří vystoupat ho za chvíli
Y. Boubin
Čtvrtek, 23.8.2012
Radost je spíše záležitostí naladění mysli, než vnějších okolností.
J. Powell
Středa, 22.8.2012
Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství.
neznámý autor
Úterý, 21.8.2012
Dlouhá je cesta poučováním, krátká a účinná příklady.
Seneca
Pondělí, 20.8.2012
Smích není špatný začátek přátelství, a je jeho nejlepším koncem.
O. Wilde
Pátek, 17.8.2012
Nevím, jak budu reagovat, až přijdou zlé časy. Ale i pak je Bůh se mnou.
A. Grün
Čtvrtek, 16.8.2012
Humor je deštník moudrých.
neznámý autor
Středa, 15.8.2012
Královna stojí po tvé pravici ve zlatém rouchu.
Žalm 45
Úterý, 14.8.2012
Jaký rozum, taková řeč:).
české přísloví
Pondělí, 13.8.2012
Vzájemné odpuštění osvobozuje obě strany.
neznámý autor
Pátek, 10.8.2012
Víra nám umožňuje žít evangelium v první osobě.
C. Falleti
Čtvrtek, 9.8.2012
Pravda do očí se říká velmi těžko. Obzvláště před zrcadlem.
neznámý autor
Středa, 8.8.2012
Láska se projevuje víc ve skutcích než ve slovech.
neznámý autor
Úterý, 7.8.2012
Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.
neznámý autor
Pondělí, 6.8.2012
Pohodlnější je zachovávat formu než pečovat o obsah.
Jaroslav Kratka
Pátek, 3.8.2012
Hodně lidí zdůrazňuje, že láska je to nejdůležitější - žádnou lásku z nich však necítíte.
A. Grün
Čtvrtek, 2.8.2012
Láska se dává, láska se nebere.
neznámý autor
Středa, 1.8.2012
Mozek je nástroj, jímž myslíme, že myslíme.
Julian Tuwim
Úterý, 31.7.2012
Absolutní ztrátou je ztráta kontaktu s Bohem.
Jaroslav Kratka
Pondělí, 30.7.2012
Při výběru lásky opatrná buď, ne podle krásy, ale podle srdce suď!
neznámý autor
Pátek, 27.7.2012
Člověk má krásný úkol a poslání: modlit se a milovat.
Sv. Jan Maria Vianney
Středa, 25.7.2012
V ráji byl člověk jako slunečnice, otáčel se jedině za Světlem, teď si musí dávat pozor na bludičky.
Vojtěch Kodet
Úterý, 24.7.2012
Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.
František Palacký
Pondělí, 23.7.2012
Co je největší ztrátou času? Počítat hodiny.
Pátek, 20.7.2012
Pán vám dá svou lásku, ale většinou ne takovým způsobem, jaký si představujete.
R. de Langeac
Čtvrtek, 19.7.2012
Láska je prsten a prsten nemá konce.
neznámý autor
Středa, 18.7.2012
Vzájemné odpuštění osvobozuje obě strany.
neznámý autor
Úterý, 17.7.2012
Přítel je ten, kdo první přichází, když všichni odejdou.
neznámý autor
Pondělí, 16.7.2012
Nevíš, jak těžké je břemeno, které neneseš.
africké přísloví
Pátek, 13.7.2012
Nelze žít jen důležitými věcmi: možná je důležitější mít na někoho trochu času.
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 12.7.2012
Myšlenky jsou jako zápalky. Zapalují, rozpalují nebo dopalují.
Josef Doubrava
Středa, 11.7.2012
Často nám velké služby prokazují malí přátelé.
Úterý, 10.7.2012
Před Boží spravedlností sice neutečeš, ale můžeš se k ní utíkat.
Jaroslav Kratka
Pondělí, 9.7.2012
Je hodně slov, která se jinak píší, jinak vyslovují a jinak myslí.
neznámý autor
Sobota, 7.7.2012
Smích je branou a úsměv dveřmi, kterými může do člověka vklouznout mnoho dobrého.
Christian Morgenstern
Čtvrtek, 5.7.2012
Není pět nebo šest divů světa, ale jen jeden: Láska
neznámý autor
Úterý, 3.7.2012
Optimista je člověk, který prošlape boty a prohlásí, že se konečně postavil na vlastní nohy:).
neznámý autor
Pondělí, 2.7.2012
Je lepší být někým pro někoho než nikým pro všechny.
neznámý autor
Sobota, 30.6.2012
Ještě dnes bych chtěl poděkovat člověku, který vynalezl prázdniny:)!
Jean Paul
Čtvrtek, 28.6.2012
Málo myslíme na to, co máme, ale vždy na to, co nám chybí.
neznámý autor
Středa, 27.6.2012
Od každého člověka se můžeš něco naučit.
K. Pollak
Úterý, 26.6.2012
Nejlepší zpráva, která koluje vesmírem, je ta, že nás Bůh miluje.
J. Kratka
Pondělí, 25.6.2012
Hledáš pomocnou ruku? Najdeš ji na konci svého ramene:)...
neznámý autor
Sobota, 23.6.2012
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.
Žalm 139
Čtvrtek, 21.6.2012
Jsou lidé, kteří mají všechno v malíčku, protože je tam víc místa, než v jejich hlavách:)!
neznámý autor
Středa, 20.6.2012
Klidná reakce je známkou síly, nikoliv slabosti.
Mc Cormack
Úterý, 19.6.2012
Žij tak, abys život prožil, ne přečkal!
neznámý autor
Pondělí, 18.6.2012
Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.
Seneca
Pátek, 15.6.2012
Pokud toužím po tom, aby dobrotivý pohled mého Boha na mně spočíval ještě více, musím se i já snažit
C. Schaeferová
Středa, 13.6.2012
Nedávej pokušení druhou šanci.
J. Kratka
Úterý, 12.6.2012
Pracovitost má zuby, lenost jazyk.
čínské přísloví
Pondělí, 11.6.2012
Přátelství je po lásce tím nejkrásnějším darem nebe.
M. Quoist
Čtvrtek, 7.6.2012
Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
Žalm 116
Středa, 6.6.2012
Každý člověk se stává hezčím, když má radost.
Walter
Úterý, 5.6.2012
Je těžké být hlupákem, konkurence je vysoká:).
neznámý autor
Pondělí, 4.6.2012
Nedovol svému jazyku běžet před tvým myšlením.
Chilon
Sobota, 2.6.2012
V Trojici je láska nekonečná, a proto i respektování odlišnosti a jednota jsou nekonečné.
C. Falletti
Pátek, 1.6.2012
Když děti nedělají nic, dělají neplechu:)...
neznámý autor
Čtvrtek, 31.5.2012
Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme.
latinské přísloví
Středa, 30.5.2012
Přijde stonožka do obchodu a prosí: „Mami, mami, nekupuj zas ty šněrovacíííí...”
neznámý autor
Úterý, 29.5.2012
Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.
neznámý autor
Pondělí, 28.5.2012
Lidé se potřebují ujistit o naší lidskosti, nikoliv o naší dokonalosti.
Josef Doubrava
Neděle, 27.5.2012
Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnov tvář země.
Žalm 104
Pátek, 25.5.2012
Nenechme se klamat reklamou: módní trendy daleko pokulhávají za krásou všeho stvořeného.
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 24.5.2012
Hodnotu přítele poznáme, až když jej ztratíme.
F. Quesnay
Středa, 23.5.2012
Život se skládá z mnoha malých mincí. Kdo je dovede zvednout, je bohatý.
Jean Anouilh
Úterý, 22.5.2012
Pravda do očí se říká velmi těžko. Obzvláště před zrcadlem:)...
neznámý autor
Pondělí, 21.5.2012
Nezačínej den pitím octa.
malajské přísloví
Pátek, 18.5.2012
Bůh je králem celého světa.
Žalm 47
Čtvrtek, 17.5.2012
Humor je deštník moudrých.
neznámý autor
Středa, 16.5.2012
Láska zmenšuje svět a zvětšuje dobro.
francouzské přísloví
Úterý, 15.5.2012
Bůh tě miluje proto, že je Bohem, ne proto, co jsi udělal.
neznámý autor
Pondělí, 14.5.2012
Nikdy si nenechte ujít možnost zůstat zticha:)...
neznámý autor
Pátek, 11.5.2012
Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
Žalm 98
Čtvrtek, 10.5.2012
Úsměv - to je bezplatná terapie.
Doug Horton
Středa, 9.5.2012
Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe.
neznámý autor
Úterý, 8.5.2012
Právě, když nahlížíme do Mariiny tváře, můžeme nejlépe spatřit Boží krásu, jeho dobrotu, jeho milos
Benedikt XVI.
Pondělí, 7.5.2012
Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte:)...
neznámý autor
Pátek, 4.5.2012
Budu tě chválit Hospodine, ve velkém shromáždění.
Žalm 22
Čtvrtek, 3.5.2012
Přátelství je obrovský dar.
neznámý autor
Středa, 2.5.2012
Člověk získává na síle tím, že se přizná ke svým slabostem.
Honoré de Balzac
Úterý, 1.5.2012
Pane, dej zdar práci našich rukou.
Žalm 90
Pondělí, 30.4.2012
Kdo zpívá, dvakrát se modlí.
sv. Augustin
Pátek, 27.4.2012
Ten, kdo miluje druhého člověka, dovolí mu být, jaký je, jaký byl a jaký bude.
M. Quoist
Čtvrtek, 26.4.2012
Vědět a znát, to mnohý by chtěl,...ale učit se mu nechce.
W. Vegelweide
Středa, 25.4.2012
Jsi Boží nástroj, tak mu dovol, aby tě dobře naladil.
neznámý autor
Úterý, 24.4.2012
Rodina, která se společně modlí, také společně vytrvá.
Matka Tereza
Pondělí, 23.4.2012
Filmový horor ze školního prostředí - sedm nedostatečných:)...
Václav Dušek
Pátek, 20.4.2012
Milovat někoho, znamená vidět zárak, který zůstává ostatním skryt.
F. Mauriac
Čtvrtek, 19.4.2012
Někdy žijeme tak překotně, že si něčeho všimneme až tehdy, když to ztrácíme.
Vojtěch Kodet
Středa, 18.4.2012
V duchu lze tančit i zpívat. V prvním případě šetříme vlastní nohy, a ve druhém cizí uši.)...
neznámý autor
Úterý, 17.4.2012
Některé rány je možné vyléčit pouze balzámem srdce.
neznámý autor
Pondělí, 16.4.2012
Nejlepší způsob, jak si zachovat tvář, je nechat její dolní část zavřenou:)...
neznámý autor
Neděle, 15.4.2012
Nikdy nepochybuj o Božím milosrdenství.
sv. Benedikt z Nursie
Pátek, 13.4.2012
Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na Vás záleží.
1Petr 5,7
Čtvrtek, 12.4.2012
Láska je rozhodnutí.
neznámý autor
Středa, 11.4.2012
Dobře využívejte času!
Ef 5,16
Úterý, 10.4.2012
Když ani v dospělosti neztratíme humor a hravost, bude lidem kolem nás radostněji.
Vojtěch Kodet
Pondělí, 9.4.2012
Kdo poznal Velikonoce, už si nemůže zoufat!
Dietrich Bonhoeffer
Neděle, 8.4.2012
Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho.
Žalm 118
Pátek, 6.4.2012
Otče, do Tvých rukou odevzdávám svého ducha.
Žalm 31
Čtvrtek, 5.4.2012
Všechno, co se děje proti hlasu svědomí, je hřích.
Tomáš Akvinský
Středa, 4.4.2012
Neexistuje žádný jiný žebřík do nebe než kříž.
sv. Růžena z Limy
Úterý, 3.4.2012
Dělej co můžeš, a modli se za to, co nemůžeš, a Bůh ti dá, že budeš moci.
sv. Augustin
Pondělí, 2.4.2012
Přítel je ten, kdo první přichází, když všichni odejdou.
neznámý autor
Neděle, 1.4.2012
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil.
Žalm 22
Pátek, 30.3.2012
Svými skutky dokazujeme, že milujeme Boha.
Sv. Vincenc de Paul
Čtvrtek, 29.3.2012
Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství.
Jean Anouilh
Středa, 28.3.2012
Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáte přátele.
anglické přísloví
Úterý, 27.3.2012
Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáte přátele.
anglické přísloví
Pátek, 23.3.2012
Dobré slovo je také čin.
Turgeněv
Čtvrtek, 22.3.2012
Úsměv je nejkratší vzdálenost mezi lidmi.
neznámý autor
Středa, 21.3.2012
S očistou je třeba začít nejprve u sebe, nikoli u druhých.
Vojtěch Kodet
Úterý, 20.3.2012
Zacházej se svými přáteli jako se svými obrazy - stav je vždy do nejlepšího světla.
J. J. Churchillová
Pondělí, 19.3.2012
Starostlivý přítel je ten, který, zavoláte-li mu ve tři ráno, zavěsí, abyste se mohli vyspat:)...
neznámý autor
Sobota, 17.3.2012
Ať tě nic nezneklidňuje. Kdo má Boha, má všechno.
sv. Don Bosco
Pátek, 16.3.2012
Příroda ví, že potřebuje někdy odpočívat, člověk se to musí učit.
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 15.3.2012
Na rtech rozumného se nalézá moudrost, kdežto hůl dopadne na hřbet toho, kdo je bez rozumu.
Přísloví 10,13
Středa, 14.3.2012
Nedovol tvému jazyku běžet před tvým myšlením.
Chilon
Úterý, 13.3.2012
Dobrá voda v suchu vodu dává, dobrý přítel v nouzi se poznává.
slovenské přísloví
Sobota, 10.3.2012
Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.
Karel Poláček
Pátek, 9.3.2012
Ber všecko v dobrém! Kdo opravdu miluje, ten se tak lehce neurazí.
Sv. Vincenc de Paul
Čtvrtek, 8.3.2012
Mezi časem, kdy prosíme, a časem, kdy Bůh odpovídá, je čas víry.
J. Croissant
Středa, 7.3.2012
Při modlitbě nespěchejme...
Benedikt XVI.
Úterý, 6.3.2012
Věř tomu, kdo tě nezklame, a nezklam toho, kdo ti věří.
Josef Doubrava
Pondělí, 5.3.2012
Srdce bez lásky je jako zahrada bez květin.
španělské přísloví
Pátek, 2.3.2012
Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.
Přísloví 1,33
Čtvrtek, 1.3.2012
Takt je inteligence srdce.
anglické přísloví
Středa, 29.2.2012
Lépe je dostat kamínek z lásky, než-li briliant z povinnnosti.
neznámý autor
Úterý, 28.2.2012
Kdyby se lidé více poslouchali, míň by mluvili:)...
neznámý autor
Pondělí, 27.2.2012
Loď v přístavu je v bezpečí, ale proto se lodě nestaví.
William Shedd
Pátek, 24.2.2012
Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože nepohrdneš.
Žalm 51
Čtvrtek, 23.2.2012
Kdo miluje, říká více Ty, a méně Já.
Josef Doubrava
Středa, 22.2.2012
Někdo se potřebuje na začátku postní doby zastavit, jiný dát se do pohybu.
Vojtěch Kodet
Úterý, 21.2.2012
Dřív rozbiješ atom než pomluvu.
neznámý autor
Pondělí, 20.2.2012
Byla by škoda vnímat své nejbližší jen jako součást vybavení domácnosti...
Vojtěch Kodet
Pátek, 17.2.2012
Pomáhá-li jeden druhému, jsou silní oba.
německé přísloví
Čtvrtek, 16.2.2012
Teplý úsměv hřeje celou zimu:).
neznámý autor
Středa, 15.2.2012
Dobré slovo je také čin!
Turgeněv
Úterý, 14.2.2012
Kluci jsou pro mě vzduch, ale bez vzduchu se nedá žít:)...
neznámý autor
Pondělí, 13.2.2012
Přátelství je obrovský dar!
neznámý autor
Neděle, 12.2.2012
Tys mé útočistě, zahrneš mě radostí ze záchrany.
Žalm 32
Pátek, 10.2.2012
Nevíš, jak těžké je břemeno, které neneseš.
africké přísloví
Čtvrtek, 9.2.2012
Nemůžeš vždy ovládat vítr, ale můžeš ovládat své plachty...
neznámý autor
Středa, 8.2.2012
Lítost nad včerejškem a strach ze zítřka nás okrádají o chvíle dneška.
neznámý autor
Úterý, 7.2.2012
Odvaha - poloviční záchrana.
ruské přísloví
Pondělí, 6.2.2012
Věc poctivá ze soudce strach mít nebude.
Syrus
Pátek, 3.2.2012
Krásu nelze vždycky zkonzumovat. Někdy stačí se zastavit a chvíli žasnout.
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 2.2.2012
Hospodin zástupů, on je král slávy!
Žalm 24
Středa, 1.2.2012
O svá přátelství člověk musí neustále pečovat.
James Boswell
Úterý, 10.1.2012
I obyčejné dny uprostřed obyčejné zimy mouhou skrývat v obyčejných věcech neobyčejnou krásu.
Vojtěch Kodet
Pondělí, 9.1.2012
Zacházej se svými přáteli jako se svými obrazy - postav je vždy do nejlepšího světla.
Churchillová
Pátek, 6.1.2012
Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.
Žalm 72
Čtvrtek, 5.1.2012
Dodržet dané slovo - to je tmel každého dobrého vztahu.
J. A. Timmons
Středa, 4.1.2012
Tak dlouho říkal HOP, až mu přeskočilo:)...
neznámý autor
Pondělí, 2.1.2012
Ještě nevíme, co nás v tomto roce čeká, ale rozhodně nic nezkazíme, když svou dlaň vložíme do ruky B
Vojtěch Kodet
Neděle, 1.1.2012
Maria je matka, která svou láskou chrání Boží rodinu, putující tímto světem.
Benedikt XVI.
 

Nepřehlédněte

Okno, do duše oko

okno cerny potisk

Nový potisk triček v našem e-shopu. 

Více informací zde

 

více

Tričko Evelin nyní v krajkovým potiskem

Evelin krajka na tyrkysovém

Nabízíme nový romantixký potisk na tyrkysovém tričku Evelin

více

Tričko se zajímavým potiskem

Potisk otisk

Znáš 13. kapitolu listu Korinťanům? Můžeš si ji přečíst na našem novém potisku:)

více

Mikiny na našem INshopu!

MIkina Darina

Kvalitní lehké mikiny Darina v černé a červené barvě s potiskem nazvaným Vzhůru srdce si můžeš objednat v INshopu!

více