Hlášky, myšlenky, moudra

Dnes je: 22.5.2024

2010  2011  2012  2013  2014

Sobota, 31.12.2011
Plynoucí čas není vždycky našim nepřítelem: připravuje nás na život mnohem krásnější.
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 29.12.2011
Věrný přítel je medicínou duše.
latinské přísloví
Středa, 28.12.2011
Přetrženého provázku nesvážeš bez uzlíku.
ruské přísloví
Neděle, 25.12.2011
Tajemství vánoc nelze prožít, pokud neumíme přijmout Dar největší.
Vojtěch Kodet
Sobota, 24.12.2011
Kde chybí láska, lásku zasej, a lásku sklidíš.
sv. Jan od Kříže
Pátek, 23.12.2011
Nedívej se na džbán, ale co je v něm.
židovské přísloví
Čtvrtek, 22.12.2011
Vydej se cestou pokoje a nalezneš pravé štěstí!
Misijní kalendář 2007
Středa, 21.12.2011
Hněv se nejlépe odvrací mírnou odpovědí.
Joyce
Pondělí, 19.12.2011
Více a často urážíme druhého řečmi než činy.
J. Paul
Pátek, 16.12.2011
Kdo na koho tady vlastně čeká?
adventní zamyšlení
Čtvrtek, 15.12.2011
Neznat Písmo, znamená neznat Krista.
sv. Jeroným
Středa, 14.12.2011
Hlad je nejlepší kuchař, ticho je nejlepší lékař.
Joyce
Úterý, 13.12.2011
Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá.
české přísloví
Pondělí, 12.12.2011
Lenost je strach před předpokládanou prací:)...
Cicero
Pátek, 9.12.2011
Sebeláska cení sebe, láska k bližnímu sebe daruje.
Misijní kalendář 2007
Čtvrtek, 8.12.2011
Maria veliká je tím, že řekla Bohu celým svým životem ANO!
písnička z Hosany
Středa, 7.12.2011
Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý:)!
Karel Čapek
Úterý, 6.12.2011
Co je pro člověka větší štěstí než štěstí někoho obdarovat?
anonym
Pondělí, 5.12.2011
Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist.
Přísloví 15,17
Pátek, 2.12.2011
Ten, který tě učinil, ví i to, co s tebou chce učinit.
sv. Augustin
Čtvrtek, 1.12.2011
Zkus se dnes na někoho s láskou podívat a uvidíš, jak se promění.
Misijní kalendář 2009
Středa, 30.11.2011
Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.
neznámý autor
Úterý, 29.11.2011
Kdo odsoudí svého bližního, může se mýlit. Kdo mu však odpustí, nikdy se nemýlí.
K. H. Waggerl
Pondělí, 28.11.2011
Nezačínej den pitím octa.
malajské přísloví
Neděle, 27.11.2011
Být světlem světa neznamená čekat, až budeme dokonalí.
Vojtěch Kodet
Pátek, 25.11.2011
Zkušenost si dává platit neobyčejně vysoké školné, ale naučí tolik, jako nikdo jiný.
neznámý autor
Čtvrtek, 24.11.2011
Láska je nejkratší cesta k bližnímu.
neznámý autor
Středa, 23.11.2011
Vzdělání je to jediné, co v nás zůstane po tom, co zapomeneme vše, co jsme se naučili ve škole.
Albert Einstein
Úterý, 22.11.2011
Slova jsou jako včely - mají med i žihadlo.
švýcarské přísloví
Pondělí, 21.11.2011
Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek.
čínské přísloví
Neděle, 20.11.2011
Hospodin kraluje, oděl se velebností.
Žalm 93
Pátek, 18.11.2011
Přátelé jsou ti vzácní lidé, kteří se tě zeptají, jak se ti daří, a počkají i na odpověď.
neznámý autor
Čtvrtek, 17.11.2011
Láska není ani tak citem jako službou.
Laurence Sterne
Středa, 16.11.2011
Spokojenost neznamená jen mít, co mám rád, ale i naučit se mít rád to, co mám.
Vojtěch Kodet
Úterý, 15.11.2011
Prázdný sud nejvíc duní.
české přísloví
Pondělí, 14.11.2011
Lepší je jídlo ze zeleniny, a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist.
Přísloví 15,17
Sobota, 12.11.2011
Milovat znamená přát bližnímu to, co považujeme za dobré z lásky k němu, a nikoliv k sobě.
Aristoteles
Pátek, 11.11.2011
Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
české přísloví
Čtvrtek, 10.11.2011
Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.
J. Werich
Středa, 9.11.2011
Jsou lidé, kteří mají všechno v malíčku, protože je tam víc místa, než v jejich hlavách:).
neznámý autor
Úterý, 8.11.2011
Když už mluvíš, musí být tvá řeč lepší než mlčení.
arabské přísloví
Pondělí, 7.11.2011
Věc poctivá ze soudce strach mít nebude.
Syrus
Pátek, 4.11.2011
Nejlepší zpráva, která koluje vesmírem, je ta, že nás Bůh miluje.
J. Kratka
Čtvrtek, 3.11.2011
Více a častěji urážíme druhého řečmi než činy.
J. Paul
Úterý, 1.11.2011
Svatost se týká těch nejobyčejnějších věcí konaných s neobyčejnou láskou.
Vojtěch Kodet
Pondělí, 31.10.2011
Skutečné hrdinství není záležitost okamžiku, ale statečného žití uprostřed všednodennosti.
Vojtěch Kodet
Sobota, 29.10.2011
Všechno, co není věčné, je na věčnosti bezcenné.
C. S. Lewis
Pátek, 28.10.2011
Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého, ale v tom, že se díváme stejným směrem.
Saint - Exupery
Středa, 26.10.2011
Jedno procento pomoci je víc než sto procent soucitu.
P. Bosmans
Úterý, 25.10.2011
Když člověk ponižuje, pak jenom proto, že je sám nízký.
Saint - Exupery
Pondělí, 24.10.2011
Zapamatujte si, že každý den je tím nejlepším dnem v roce.
R. W. Emerson
Pátek, 21.10.2011
Opravdová láska je vynalézavá a dokáže pomoci i jakkoli skryté bídě.
neznámý autor
Čtvrtek, 20.10.2011
Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.
André Maurois
Úterý, 18.10.2011
Láska k bližnímu znamená spolupráci.
Saint - Exupery
Pondělí, 17.10.2011
Každý vidí jak vypadáš, ale jen málokdo ctí, kdo jsi.
anonym
Pátek, 14.10.2011
Čím blíže je kdo Bohu, tím více je člověkem...
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 13.10.2011
Žít znamená měnit se. Být dokonalý znamená projít mnoha a častými změnami.
J. H. Newman
Středa, 12.10.2011
Co jde od srdce, pronikne až k srdci.
Don Sibet
Úterý, 11.10.2011
Každý člověk se stává hezčím, když má radost.
W. Vegelweide
Pondělí, 10.10.2011
Náporu smíchu nic neodolá:)...
Mark Twain
Pátek, 7.10.2011
Chválu vzdávám Hospodinu celým svým srdcem!
Žalm 111
Čtvrtek, 6.10.2011
Devět desetin moudrosti - je být moudrý včas!
A, Einstein
Středa, 5.10.2011
Pravda o sobě samém je těžko stravitelná. Proto lidé v té této věci drží tak přísnou dietu.
A, Einstein
Úterý, 4.10.2011
Číst Písmo svaté znamená jít si pro radu k Ježíši Kristu.
sv.František z Assisi
Pondělí, 3.10.2011
Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se tvé děti chovaly k tobě.
Sokratés
Sobota, 1.10.2011
Být přítomen je víc, než někde být.
M. Forbes
Pátek, 30.9.2011
Je snadné být statečný z bezpečné vzdálenosti.
Ezop
Čtvrtek, 29.9.2011
Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všechno dělejte k Boží oslavě.
1 Kor.10,31
Středa, 28.9.2011
Prvním evangeliem je náš život.
Josef Caradijn
Úterý, 27.9.2011
Nevědět je špatné. Nechtít vědět je horší.
západoafrické přísloví
Pondělí, 26.9.2011
Kdo odsuzuje bližního, může se mýlit. Kdo mu odpustí, nemýlí se.
K. H. Waggerl
Pátek, 23.9.2011
Dejme Bohu všechno, a budeme překvapeni, co všechno od něho dostaneme.
neznámý autor
Čtvrtek, 22.9.2011
Jsi pánem nevyřčených slov, ale otrokem těch, která jsi jednou vyslovil.
anglické přísloví
Středa, 21.9.2011
Čím více se sladí, tím hůře se vstává od stolu.
lužické přísloví
Úterý, 20.9.2011
Pravda má jednu velikou výhodu - člověk si nemusí pamatovat, co řekl:).
Antifon
Pondělí, 19.9.2011
Jaký rozum, taková řeč:)...
přísloví
Sobota, 17.9.2011
Všechny bytosti, ať mluví či mlčí, zvěstují tebe.
Řehoř Naziánský
Pátek, 16.9.2011
Zkus se dnes na někoho s láskou podívat a uvidíš, jak se promění.
neznámý autor
Čtvrtek, 15.9.2011
Naslouchej zvukům ticha.
Paul Simon
Středa, 14.9.2011
Jen ten, kdo skutečně vážně uvažoval o tom jak těžký je kříž, dokáže pochopit kolik váží hřích.
Anselm z Canterbury
Úterý, 13.9.2011
Je lépe se opotřebovat než zrezivět...
Diderot
Pondělí, 12.9.2011
Celým svým srdcem Ti vzdávám chválu!
Žalm 138
Pátek, 9.9.2011
Velký Duchu, uchraň mě toho, abych nějakého člověka soudil dřív, než jsem ušel jednu míli v jeho mok
modlitba siouxského indiána
Čtvrtek, 8.9.2011
Maria je tou nejněžnější matkou lidského pokolení, je to útočiště hříšníků.
sv. Alfons z Liguori
Středa, 7.9.2011
Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne:)!
Jiří Žáček
Úterý, 6.9.2011
V celém vesmíru je jediný kout, který si můžete s jistotou stále vylepšovat - vaše vlastní já.
A. Huxley
Pondělí, 5.9.2011
Svatost není pouhý luxus pro několik vyvolenců, nýbrž je to prostá povinnost pro tebe i pro mne.
Matka Tereza
Pátek, 2.9.2011
Udělej pro své tělo něco dobrého, aby duše měla chuť v něm přebývat.
sv. Terezie z Avily
Čtvrtek, 1.9.2011
První kroky - vždy nejtěžší.
R. D. Thákur
Úterý, 30.8.2011
Jestli znáš hlavní směr cesty, stačí, máš-li dost světla pro následující krok.
R. Schmitz
Pondělí, 29.8.2011
Raduj se z maličkostí, protože se možná jednoho dne ohlédneš a zjistíš, že to nebyly maličkosti.
Antonio Smith
Sobota, 27.8.2011
Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi.
Žalm 145
Pátek, 26.8.2011
Lásku a kašel neutajíš:)!
gruzinské přísloví
Čtvrtek, 25.8.2011
Když nám někdo leze na nervy, nemůže za to on, ale naše nervy.
J. Kratka
Středa, 24.8.2011
Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny.
Karel Čapek
Úterý, 23.8.2011
To, jak žijeme nyní, nás může stát celou budoucnost.
neznámý autor
Pondělí, 22.8.2011
Nemůžeš vždy ovládat vítr, ale můžeš ovládat své plachty:).
neznámý autor
Sobota, 20.8.2011
Celé stvoření vypovídá o kráse a dobrotě Boha těm, kdo krásu a dobro mají v sobě.
Vojtěch Kodet
Pátek, 19.8.2011
Láska je jediné bohatství, které se zvětšuje tím, že se rozděluje.
neznámý autor
Čtvrtek, 18.8.2011
Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.
J. Lennon
Středa, 17.8.2011
Krása tkví v oku pozorovatele.
neznámý autor
Úterý, 16.8.2011
Opravdové přátelství je jako svatojánská muška - svítí tím víc, čím víc je kolem tma.
neznámý autor
Pondělí, 15.8.2011
Královna stojí po tvé pravici ve zlatém rouchu.
Žalm 45
Sobota, 13.8.2011
Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi.
H. Ch. Andersen
Pátek, 12.8.2011
Nedívej se na džbán, ale co je v něm.
židovské přísloví
Čtvrtek, 11.8.2011
Věk vždy nejde ruku v ruce s moudrostí. Věk občas přichází sám:).
neznámý autor
Středa, 10.8.2011
Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.
neznámý autor
Úterý, 9.8.2011
Věřím, že ve všem, co žije, zanechal Bůh stopu své lásky.
Phil Bosmans
Pondělí, 8.8.2011
Závist má vlastní mučidla.
srbské přísloví
Sobota, 6.8.2011
Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme.
latinské přísloví
Pátek, 5.8.2011
Nezačínej den pitím octa.
Malajské přísloví
Čtvrtek, 4.8.2011
Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub.
Žalm 47
Středa, 3.8.2011
Kdo si v životě zapomněl hrát a dělat legraci, ten už neumí ani žít.
Vojtěch Kodet
Úterý, 2.8.2011
Každý člověk se stává hezčím, když má radost.
Walther
Pondělí, 1.8.2011
Tak dlouho říkal hop, až mu přeskočilo:)...
neznámý autor
Pátek, 29.7.2011
Ale především si v srdci uchovejte pokoj, neboť ten převyšuje všechny poklady.
z dopisů sv. Markéty Marie Alacoque
Čtvrtek, 28.7.2011
Dodržet dané slovo - to je tmel kažého dobrého vztahu.
J. A. Timmons
Středa, 27.7.2011
Světem neprojde jediný člověk, kterého by Bůh nemiloval.
Fritz Woike
Pondělí, 25.7.2011
Úsměv sluší každému.
neznámý autor
Pátek, 22.7.2011
Tajemství spokojenosti je v uvědomění si, že život je dar, nikoliv naše právo.
neznámý autor
Čtvrtek, 21.7.2011
Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele.
anglické přísloví
Středa, 20.7.2011
Jsi Boží nástroj, tak mu dovol, aby tě dobře naladil.
neznámý autor
Úterý, 19.7.2011
Laskavá řeč jazyku neublíží.
francouzské přísloví
Pondělí, 18.7.2011
Se zaťatou pěstí si nelze podat ruce.
neznámý autor
Pátek, 15.7.2011
Vidět neznamená ještě dívat se, zaslechnout neznamená ještě slyšet.
anonym
Čtvrtek, 14.7.2011
Když jsem byl malý, byl jsem namyšlený, ale teď už nemám chybu:))...
anonym
Středa, 13.7.2011
Neexistují nemajetní lidé, existují pouze takoví, kteří si nejsou vědomi svého bohatství.
neznámý autor
Úterý, 12.7.2011
Bůh nás nezahrnuje ničím jiným než láskou.
Georges Bernanos
Pondělí, 11.7.2011
Dobrý den, já jsem Prokop Dveře...Tomáš Jedno...:)
neznámý autor
Pátek, 8.7.2011
Důvěra je jako velmi jemná květina - dlouho jí trvá než rozkvete a snadno se zašlápne.
neznámý autor
Čtvrtek, 7.7.2011
Jdou dva a třetí říká: „My čtyři jsme správná pětka:).”
neznámý autor
Úterý, 5.7.2011
Svatí milovali. V tom je celé jejich tajemství.
J. B. H. Lacordaire
Pondělí, 4.7.2011
Pomáhá-li jeden druhému, jsou silní oba.
německé přísloví
Sobota, 2.7.2011
Věřím v Boha, a v každém stéblu trávy čtu jeho autogram...
Phil Bosmans
Pátek, 1.7.2011
Prázdniny jsou odvozeny od slova prázdno - někdo má prázdniny celý život:)...
neznámý autor
Čtvrtek, 30.6.2011
Rozumější je studovat mapu před cestou, ne až když zabloudíme.
J. Kratka
Středa, 29.6.2011
Každý člověk je samostatný svět a není do něj jiné cesty než přes most lásky.
neznámý autor
Úterý, 28.6.2011
Kdo se směje naposled, ten má dlouhý vedení:)...
neznámý autor
Pondělí, 27.6.2011
Kdo se naučí naslouchat, promění mnohé okamžiky života v setkání.
V. Kodet
Sobota, 25.6.2011
Bůh chce naše štěstí.
P. Madre
Pátek, 24.6.2011
Odpusť si, tak jako ti odpustil sám Bůh.
D. Ange
Čtvrtek, 23.6.2011
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina.
Žalm 147
Středa, 22.6.2011
Milovat znamená vyjít ze sebe a rozlétnout se k druhým.
M. Quist
Úterý, 21.6.2011
Je-li čest v srdci, ovládá i jazyk.
neznámý autor
Pondělí, 20.6.2011
Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
neznámý autor
Neděle, 19.6.2011
Bože, prosíme, dej, ať jsme ti k dispozici, nic víc.
L. Mundy
Pátek, 17.6.2011
Někteří lidé o Bohu hodně mluví, jiní s ním žijí.
J. Kratka
Čtvrtek, 16.6.2011
Ten, kdo ztratí hlavu, je obvykle poslední, komu schází:)...
neznámý autor
Středa, 15.6.2011
Kdo nikdy nezakusil něžnost a přijetí, může mít problém je někomu projevit.
V. Kodet
Úterý, 14.6.2011
Hledat a poznávat krásu ve všem, je už samo cestou k věčnosti.
neznámý autor
Neděle, 12.6.2011
Sešli svého Ducha Hospodine a obnov tvář země!
Žalm 104
Pátek, 10.6.2011
Pravda do očí se říká velmi těžko, obzvláště před zrcadlem.
neznámý autor
Čtvrtek, 9.6.2011
Takt je inteligence srdce.
anglické přísloví
Středa, 8.6.2011
Kluci jsou pro mě vzduch, ale bez vzduchu se nedá žít.
neznámý autor
Pátek, 27.5.2011
Bůh na člověka nespěchá, ale člověk by k Bohu spěchat měl.
J. Kratka
Čtvrtek, 26.5.2011
Od každého člověka se můžeš něco naučit.
K. Pollak
Středa, 25.5.2011
Nedávej pokušení druhou šanci.
J. Kratka
Úterý, 24.5.2011
Dyž neco jíte a nikdo vás u teho nevidí, tož to nemá žádné kalórie:))
lidová „moudrost”
Pondělí, 23.5.2011
Život není peříčko, začni posilovat:)!
neznámý autor
Pátek, 20.5.2011
Věřím v Boha, a v každém stéblu trávy čtu jeho autogram.
Phil Bosmans
Čtvrtek, 19.5.2011
Sobě samému je každý nejméně znám.
Cicero
Středa, 18.5.2011
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Žalm 148
Úterý, 17.5.2011
Dřív rozbiješ atom, než pomluvu.
neznámý autor
Pondělí, 16.5.2011
To že ti někdy něco nedojde, není chyba České pošty:)...
neznámý autor
Sobota, 14.5.2011
Učit se nevidět sebe je nutné, abychom viděli mnoho věcí.
Friedrich Nietzsche
Čtvrtek, 12.5.2011
Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci.
české přísloví
Středa, 11.5.2011
Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně.
neznámý autor
Úterý, 10.5.2011
Nejlepší způsob, jak si zachovat tvář, je nechat její dolní část zavřenou:).
neznámý autor
Pondělí, 9.5.2011
Zapomeň na těžké chvíle, ale nikdy nezapomeň na to, co tě naučily.
Hebert Gasser
Pátek, 6.5.2011
Dárky mohou lásku k blízkému člověku hezky vyjádřit, ale nikdy ji nenahradí.
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 5.5.2011
Dobro. které činíš, nemusí vidět lidé. Dobro, které činíš, vidí Bůh.
neznámý autor
Středa, 4.5.2011
Chtěl bych neznamená nic, „chci” dělá divy.
Vinet
Úterý, 3.5.2011
Gram praxe je lepší než tuna teorie.
indické přísloví
Pondělí, 2.5.2011
Vyhledejme, co máme s ostatními společného, ne co nás od nich dělí.
John Ruskin
Neděle, 1.5.2011
Pane, dej zdar práci našich rukou!
Žalm 90
Pátek, 29.4.2011
Přijde stonožka do obchodu a prosí: „Mami, nekupuj zas šněrovací...:)
neznámý autor
Čtvrtek, 28.4.2011
Žádný člověk není tak chudý, aby nemohl darovat úsměv.
neznámý autor
Středa, 27.4.2011
Buďte samouci, nečekejte, až vás život naučí.
Stanislav Jerzy Lec
Úterý, 26.4.2011
Buďte samouci, nečekejte, až vás život naučí.
Stanislav Jerzy Lec
Neděle, 24.4.2011
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!
Žalm 118
Sobota, 23.4.2011
Není nic důležitějšího než to, aby ses otvíral milosti vykoupení.
S. Biela
Pátek, 22.4.2011
Ježíšova smrt...je smrtí naší smrti.
A.Scarano
Čtvrtek, 21.4.2011
Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.
Žalm 116
Středa, 20.4.2011
Srdce máme proto, aby mělo kde bydlet dobro a láska k druhým lidem.
neznámý autor
Úterý, 19.4.2011
Milovat člověka znamená vidět ho tak, jak byl stvořen Bohem.
F. M. Dostojevskij
Pondělí, 18.4.2011
„Úsměv je svátek obličeje”.
Jiří Suchý
Neděle, 17.4.2011
Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!
Mt. 21,9
Pátek, 15.4.2011
Dobro. které činíš, nemusí vidět lidé. Dobro, které činíš, vidí Bůh.
neznámý autor
Čtvrtek, 14.4.2011
Moudří lidé mluví, protože mají co říci. Hlupáci mluví, aby něco řekli.
Platón
Středa, 13.4.2011
Kdo chce spáti sladce, ať večeří krátce:).
české přísloví
Úterý, 12.4.2011
Všecko konat s láskou znamená všecko konat s Bohem, neboť Bůh je Láska!
sv. Vincence de Paul
Pondělí, 11.4.2011
Mít svůj názor je velká věc, ale někdy je docela rozumné prostě poslechnout.
Vojtěch Kodet
Pátek, 8.4.2011
Být veselý, konat dobro, a nechat vrabce pískat.
sv. Don Bosco
Čtvrtek, 7.4.2011
V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu a ve všech lásku.
sv. Augustin
Středa, 6.4.2011
Dobrému Bohu jsem nikdy nedala nic kromě lásky: oplatí mi to láskou.
Sv. Terezie z Lisieux
Úterý, 5.4.2011
O svá přátelství člověk musí neustále pečovat.
James Boswell
Pondělí, 4.4.2011
Kdo chce hýbat světem, musí nejdříve pohnout sám sebou.
Sokratés
Pátek, 1.4.2011
Milosrdný a milostivý je Hospodin.
Žalm 145
Čtvrtek, 31.3.2011
Nedělej se bělejší tím, že jiného očerníš.
J. Kratka
Středa, 30.3.2011
Nedá se mluvit svisle a žít vodorovně.
Č. Ajtmatov
Úterý, 29.3.2011
Láska roste skrz lásku.
Benedikt XVI.
Pondělí, 28.3.2011
Vědět a znát, to mnohý by chtěl...ale učit se nechce.
W. Vegelweide
Pátek, 25.3.2011
Celé stvoření vypovídá o kráse a dobrotě Boha těm, kdo krásu a dobro mají v sobě.
Vojtěch Kodet
Čtvrtek, 24.3.2011
Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné.
Cicero
Středa, 23.3.2011
Bližní není ten, koho mám rád, je to ten, kdo se ke mně přiblíží, bez výjimky.
Edita Steinová
Úterý, 22.3.2011
Nelíčená radost je nepochybným znamením Boží přítomnosti.
Vojtěch Kodet
Pondělí, 21.3.2011
Neztraťme ze svého života kříž.
P. Jan Balík
Pátek, 18.3.2011
Čti svou Bibli jako Boží dopisy - a nezapomeň odepisovat.
P. Kosorin
Čtvrtek, 17.3.2011
Pracovitost má zuby, lenost jazyk...
české přísloví
Středa, 16.3.2011
Skutečné umění života - vidět zázrak ve všedních věcech.
P. S. Buck
Úterý, 15.3.2011
Potřebujeme mít volné ruce, abychom je mohli podat druhým.
J. Kratka
Pondělí, 14.3.2011
Nevíš, jak těžké je břemeno, které neneseš.
africké přísloví
Pátek, 11.3.2011
Láska žije z laskavých maličkostí.
T. Fontane
Čtvrtek, 10.3.2011
Někdo se potřebuje na začátku postní doby zastavit, jiný dát se do pohybu.
Vojtěch Kodet
Středa, 9.3.2011
S očistou je třeba začít nejprve u sebe, nikoli u druhých.
Vojtěch Kodet
Úterý, 8.3.2011
Stvoř mi čisté srdce Bože!
Žalm 51
Pondělí, 7.3.2011
Jednou tě zamrzí, že jsi nepromluvil, stokrát, že jsi nemlčel.
L. N. Tolstoj
Pátek, 4.3.2011
Dobrého přítele si važ daleko víc než peněz!
italské přísloví
Čtvrtek, 3.3.2011
Klidná reakce je známkou síly, nikoli slabosti.
M.H. McCormack
Středa, 2.3.2011
Člověk v hněvu jede na splašeném koni
B. Franklin
Úterý, 1.3.2011
Malá dobrodiní v pravé chvíli mohou být těmi největšími.
Démokritos
Pondělí, 28.2.2011
Nemáme za úkol spasit celý svět, jen žít s otevřenýma očima.
Vojtěch Kodet
Neděle, 27.2.2011
Gram lásky je lepší než metrák rozumu.
E. B. Pusey
Sobota, 26.2.2011
Odpouštění je mýdlem srdcí.
neznámý autor
Čtvrtek, 24.2.2011
Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jenom to, co vědí.
K. Čapek
Středa, 23.2.2011
Dřív rozbiješ atom než pomluvu.
A. Einstein
Úterý, 22.2.2011
Dobré slovo je také čin.
Turgerněv
Pondělí, 21.2.2011
Láska vám dá křídla.
Sv. Terezie z Lisieux
Sobota, 19.2.2011
Když se zapne první knoflík špatně, pak je celé zapínání špatné.
Goethe
Pátek, 18.2.2011
Přítel všech - přítel nikoho.
Aristoteles ze Stageiry
Čtvrtek, 17.2.2011
Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš ani konat špatné skutky.
Konfucius
Středa, 16.2.2011
Nejlepší prostředek jak poznat sám sebe je pokusit se porozumět druhým.
André Gide
Úterý, 15.2.2011
Slova jsou jako včely - mají med i žihadlo.
švýcarské přísloví
Pondělí, 14.2.2011
Láska je vše co potřebujeme, abychom zlepšili tento svět.
Isadora Duncanová
Neděle, 13.2.2011
Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.
Žalm 119
Sobota, 12.2.2011
Láska žije z laskavých maličkostí.
T. Fontane
Pátek, 11.2.2011
Svět nezachrání meč dobyvatelů, nýbrž meč trpících.
J. Ratzinger
Čtvrtek, 10.2.2011
Když budeš trpělivý v jedné chvilce zlosti, ušetříš si stovky smutných dní.
čínské přísloví
Středa, 9.2.2011
Není nic smutnějšího než mladý pesimista.
Mark Twain
Úterý, 8.2.2011
Jestli tě někdo pomlouvá, žij tak, aby tomu nikdo nevěřil.
neznámý autor
Pondělí, 7.2.2011
Nikdy není příliš pozdě dělat to, co je správné.
Charles Swindoll
Neděle, 6.2.2011
Nenechme modlitbu jen „profesionálům”, vždyť ona zavlažuje naše srdce.
Vojtěch Kodet
Sobota, 5.2.2011
Hledáš pomocnou ruku? Jednu máš na rameni.
neznámý autor
Pátek, 4.2.2011
Kdyby se lidé víc poslouchali, míň by mluvili.
S. Biela
Čtvrtek, 3.2.2011
Cesta ke svatosti vede zkouškami víry.
S. Biela
Středa, 2.2.2011
Loď v přístavu je v bezpečí. Ale proto se lodě nestaví.
William Shedd
Úterý, 1.2.2011
Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy jste pilot.
Altshuler Michael
Pondělí, 31.1.2011
Buďte pomalí v posuzování.
sv. Don Bosco
Neděle, 30.1.2011
Na slavnosti odpuštění jsou nepřípustné mrzuté obličeje a sklíčená srdce.
A. Cencini
Sobota, 29.1.2011
Všechny nesmysly nevznikly naráz. I k tomu bylo třeba vývoje.
Karel Konrád
Pátek, 28.1.2011
Dospěla-li lenost k mozku, už je pozdě na rákosku...
Jiří Žáček
Středa, 26.1.2011
Kdo si v životě zapomněl hrát a dělat legraci, ten už neumí ani žít.
Vojtěch Kodet
Úterý, 25.1.2011
Bůh nebývá tam, kde vládne rozbroj a nejednota.
Vincenc de Paul
Úterý, 25.1.2011
Odpouštění je mýdlem srdcí.
neznámý autor
Pondělí, 24.1.2011
Je to Bůh, kdo řídí svět, nikoli my.
Benedikt XVI.
Pondělí, 24.1.2011
I když je malé, zlo snadno roste, když se hladí a živí.
Sv. František Saleský
Pondělí, 24.1.2011
I když je malé, zlo snadno roste, když se hladí a živí.
sv. František Saleský
Neděle, 23.1.2011
Hospodin je mé světlo a má spása.
Žalm 27
Sobota, 22.1.2011
Spoléhám na Boha, na sebe, či na někoho jiného?
L. Mundy
Pátek, 21.1.2011
Život ve světle zahání temnotu.
A. Quilici
Čtvrtek, 20.1.2011
Každý se stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum.
Rochefoucald
Úterý, 18.1.2011
Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.
Turecké přísloví
Pondělí, 17.1.2011
Teplý úsměv hřeje celou zimu.
anonym
Neděle, 16.1.2011
Hle, přicházím Pane, splnit tvou vůli.
Žalm 40
Sobota, 15.1.2011
Mlč, nebo řekni něco, co je moudřejší než mlčení.
Pythagoras
Pátek, 14.1.2011
Smích léčí, ale jen ty, kteří se umějí smát.
Jiří Žáček
Čtvrtek, 13.1.2011
Malé laskavosti stmelují přátelství.
Mercia Tweedalová
Středa, 12.1.2011
Jestliže se člověk stále vyhýbá všemu, co je náročné, nikdy nedozraje.
Vojtěch Kodet
Úterý, 11.1.2011
Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.
Auguste Rodin
Úterý, 11.1.2011
Opravdové přátelství je jako svatojánská muška - svítí tím víc, čím větší je kolem tma.
neznámý autor
Pondělí, 10.1.2011
Bez sepnutých rukou se podaří máloco.
P. Jan Balík
Neděle, 9.1.2011
Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
Žalm 29
Sobota, 8.1.2011
Malá láska soudí přísně a zaniká, velká odpouští a tím se zvětšuje.
E. Hemingway
Pátek, 7.1.2011
Skutečný přítel říká nepříjemné věci do očí, a ne za tvými zády.
anonym
Čtvrtek, 6.1.2011
Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.
Žalm 72
Středa, 5.1.2011
Člověk občas zaplatí nejvíc za věci, které nestojí za nic.
Albert Einstein
Středa, 5.1.2011
Protože všichni lidé mají chyby, potřebují naši shovívavost.
sv. Vincence de Paul
Pondělí, 3.1.2011
Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky.
Karel Čapek
Neděle, 2.1.2011
Když je člověk naplněn Bohem, tak je šťastný!
bl. Jacob Libermann
Sobota, 1.1.2011
Maria je nám blízká tím, že je „následovatelná.”
P. Jan Balík
 

Nepřehlédněte

Okno, do duše oko

okno cerny potisk

Nový potisk triček v našem e-shopu. 

Více informací zde

 

více

Tričko Evelin nyní v krajkovým potiskem

Evelin krajka na tyrkysovém

Nabízíme nový romantixký potisk na tyrkysovém tričku Evelin

více

Tričko se zajímavým potiskem

Potisk otisk

Znáš 13. kapitolu listu Korinťanům? Můžeš si ji přečíst na našem novém potisku:)

více

Mikiny na našem INshopu!

MIkina Darina

Kvalitní lehké mikiny Darina v černé a červené barvě s potiskem nazvaným Vzhůru srdce si můžeš objednat v INshopu!

více