Pochybuješ o víře?

Možná, že jsi měla nejednou o víře pochybnosti. Kde hledat pomoc a povzbuzení? Narazili jsme na myšlenky bratra Rogera, zakladatele komunity Taizé. Třeba ti pomohou ujasnit si některé otázky.

Taizé
  • Jestliže ses rozhodla následovat Krista a neohlížet se zpět (Lk 9,62), odvážíš se vždycky znovu vkládat svou důvěru v evangelium (Mk 1,15)?
  • Rozletíš se znovu vedena Jím, který se nikdy nevnucuje, ale tiše a pokojně tě provází? On, Vzkříšený, přebývá v tobě a předchází tě na cestě.
  • Přivolíš k tomu, aby ve tvém nitru dal vytrysknout osvěžujícímu prameni? Nebo se snad budeš stydět a budeš říkat: nezasloužím si přece jeho lásku?
  • To, co nás na Bohu uvádí v úžas, je jeho pokorná a skromná přítomnost. On nikdy netrestá a nikdy nezraňuje lidskou důstojnost. Nikoho „nevede na uzdě“ k poslušnosti. Jakékoli autoritativní gesto by znetvořilo jeho tvář. Jednou z největších překážek ve víře je dojem, že Bůh snad někoho trestal.
  • Kristus, „který je tichý a pokorného srdce” (Mt 11,29), nikdy nikoho nenutí.
  • Kdyby se vnucoval, jak by se kdo mohl odvážit a vyzvat tě, abys ho následoval?
  • On šeptá v tichu tvého srdce: „Já jsem to. Neboj se.”“ (Mt 14,27)
  • Vzkříšený Kristus přebývá u každého – ať poznaný nebo nepoznaný, dokonce i když člověk o tom nic neví – jakoby skrytě, tajně.
  • Je palčivým plamenem v srdci člověka, světlem v temnotách (Jan 1,4-5), miluje tě jako svou jedinou (Iz 43,4), za tebe dal svůj život (Jan 15,13), v tom je jeho tajemství.

(Z knihy Bratra Rogera z Taizé: Láska nad všechnu lásku. Vydalo nakladatelství Cesta)

 

 

 

Nepřehlédněte

Okno, do duše oko

okno cerny potisk

Nový potisk triček v našem e-shopu. 

Více informací zde

 

více

Tričko Evelin nyní v krajkovým potiskem

Evelin krajka na tyrkysovém

Nabízíme nový romantixký potisk na tyrkysovém tričku Evelin

více

Tričko se zajímavým potiskem

Potisk otisk

Znáš 13. kapitolu listu Korinťanům? Můžeš si ji přečíst na našem novém potisku:)

více