IN! bude vycházet pouze německy!

Nelekejte se! To je jen ukázka přeložené stránky z IN! pro Svatého otce. Řekli jsme si, že mu jich pár pošleme. Papež totiž říkal mladým, že mají nést do světa víru moderním způsobem. Myslely jsme si, že by mu tím pádem mohl IN! udělat radost.

IN! v němčině pro Sv. otce

Přeci se spolu s vámi už pár let snažíme, aby křesťanství bylo zase in! Naše zpravodajka donesla krásně svázanou složku IN!ů na papežskou nunciaturu v Praze s nasazením vlastního života :). Nakonec přeci jen překonala železné zátarasy a nedůvěru bodyguardů a předala úhlednou složku tomu pravému úředníkovi.

Myslíte, že nám Benedikt XVI. odepíše?  Holky redaktorky.

 

Co řekl papež mladým ve Staré Boleslavi – výňatky

Vaše mládí ať je obdobím, kdy budete zodpovědně formovat svou budoucnost.

Ve vašem věku se totiž činí první velká rozhodnutí, schopná nasměrovat život k dobru nebo ke zlu.

Bohužel je nemálo vašich vrstevníků, kteří se nechají uchvátit klamnými vidinami umělých rájů, aby se pak ocitli ve smutné osamělosti.

Je ale naopak i mnoho chlapců a dívek, kteří chtějí proměnit, jak řekl váš zástupce, nauku v činy, aby svému životu dali plný smysl. Chci vám všem nabídnout zkušenost svatého Augustina, který řekl, že srdce každé osoby je neklidné, dokud nenajde to, co skutečně hledá-Boha.

A když se srdce mladého člověka otevře Božím plánům, není už nikterak namáhavé rozpoznat a následovat jeho hlas. Pán skutečně každého volá jménem a každému chce svěřit zvláštní poslání v církvi a ve společnosti.

…jste nadějí církve! Ona očekává, že se stanete posly naděje…

Papež vás žádá, abyste svou víru žili s radostí a nadšením; abyste rostli v jednotě mezi sebou a s Kristem; abyste se modlili a byli vytrvalí v přijímání svátostí, zvláště Eucharistie a svátosti smíření; abyste pečovali o svou křesťanskou formaci a byli poslušní nauky vašich pastýřů.

Na této pouti ať vás doprovází svatý Václav svým příkladem a svou přímluvou a ať vás stále ochraňuje Panna Maria, Matka Ježíše a nás všech.

 

Nepřehlédněte

Okno, do duše oko

okno cerny potisk

Nový potisk triček v našem e-shopu. 

Více informací zde

 

více

Tričko Evelin nyní v krajkovým potiskem

Evelin krajka na tyrkysovém

Nabízíme nový romantixký potisk na tyrkysovém tričku Evelin

více

Tričko se zajímavým potiskem

Potisk otisk

Znáš 13. kapitolu listu Korinťanům? Můžeš si ji přečíst na našem novém potisku:)

více