Znáš svůj temperament?

V prosincovém čísle časopisu IN! byl pohádkový test osobnosti. Zde přinášíme jeho doplnění, rozšíření (už v nepohádkovém duchu). :-) Možná zjistíte, že  ve všem co děláte, o sobě něco vypovídáte, a to můžete být potichu jak myšky:). Prostě svůj temperament člověk nezapře...

„temperamentní holky”

Počítej si svá ch, s, m a f, tedy zda se chováš jako cholerik, sangvinik, melancholik či flegmatik. Je možné, že u nějaké otázky Tě bude vystihovat více odpovědí, nevadí. Všechny si zapiš a započítej. Na konci sečti.

Temperamenty mohu poznat i podle

Oblékání

CH -  potřebuje dobré, praktické a reprezentativní šaty. Podle hesla: šaty dělaj člověka.
S - miluje marnivý a nápadný oděv. Dává přednost bláznivé módě.
M - volí tmavé látky. Nerad nosí křiklavé barvy a střihy. V kolektivu je taková „šedá nevýrazná myš”.
F - obléká se střízlivě, ale někdy působí neupraveně.

Podle pohledu

CH - má rozhodný pohled. Dívá se vypočítavě a kriticky, někdy tvrdě, až to nahání strach.
S - má žívý veselý, přátelský pohled, často působí zvědavě, nestále, někdy mazaně, šelmovsky.
M - hledí na svět vážně, laskavě, někdy smutně. Zvědavý není. Rád zavře oči a přemýšlí. Často je ponořený a obrácený do svého nitra. Má hluboký, pátravý, někdy žasnoucí pohled. Když ho někdo urazí, stává se jeho pohled zasmušilým nebo i hrozivým.
F - má dobrotivý, dobromyslný spokojený pohled. Často zavírá oči a usíná. Může být velmi zvědavý. Není to však překotná zvědavost sangvinika, ale pomalá zvědavost flegmatika.

Podle podání ruky

CH - tiskne ruku jistě, pevně a sebevědomě.
S - buď nemůže přestat s potřásáním ruky anebo podává ruku jen letmo. Často poklepává na rameno.
M - vkládá do stisku ruky celé své přesvědčení a lidskou hloubku. Chce tím hodně říct.
F - jeho pozdrav je klidný a ucitvý. Často však pozdravit zapomene.

Podle úsměvu

CH - směje se jedině tehdy, když už to stojí za to, ale pak je to srdečně a hloučně, ne včak dlouho.
S - najde si vždy příležitost k smíchu, někdy úplně nesmyslně. Směje se ve všech oktávách, laškuje, chcetá se, hlaholí a výská a ne a ne skončit.
M - směje se jen z rozumného důvodu, spíš tiše, do sebe. Usmívá se „pod vousy”. Je člověkem zdrženlivé vnitřní radosti.
F - směje se rád, nevtíravě. Často potřebuje větší dobu, než mu to dojde.

Podle volby filmů

CH - volí filmy, které může využít v praktickém životě, tedy filmy o kultuře, cestopisné, vědeckotechnické... Zábavné filmy ho nebaví.
S - vyhledává filmy senzační, zábavné, detektivky, kovbojky, filmy zamilované, slaďáky. Jde mu o zábavu a napětí. O vážné filmy nestojí.
M
– dává přednost sociálním, psychologickým, etickým a náboženským filmům. Zajímá ho tragika života. Přitahují ho hluboké problémy a ideály lidského života, hledá hrdinné postavy a životní vzory.
F - touží po příjemných zábavných a vzdělávacích filmech. Hledá zotavení a odpočinek. Vzrušení nemá rád.

Podle chování v čekárně

CH - tváří se sebejistě, rozhodně, silácky. Nedá na sobě nic znát, snaží se odvést myšlenky jinam – počítá, řeší křížovky...
S - je velmi rozrušen. Začně povídat, aby nemusel myslet na to, co ho čeká a aby skryl svůj zmatek. Nervózně přešlapuje z nohy na nohu.
M - nasadí ztrápený obličej a zahalí se do odevzdaného mlčení. Čte si, aby využil čas.
F - nijak zvášť se nevzrušuje. Pomáhá mu jeho klidná povaha. Může se stát, že zdánlivě bezstarostně usne.

V plném dopravním prostředku

CH - cpe se dopředu ke dvěřím. Je sebejisný, pánovitý, ale taktní.Mluví, jen když je to nutné … chce, aby napřed druzí oslovili jeho.
S - využívá k zábavě každou příležitost. Snadno se dokáže bavit s úplně cizími lidmi. Rychle se s každým spřátelí. Někdy baví celý vůz.
M - snaží se dostat do kouta, aby mohl být sám. S neznámými lidmi nemluví, protože se stydí. Je však zdvořilý a pozorný.
F - přemítá, jak by si oddech a soustředí se na to, co ho čeká. Může být velmi příjemným nevtíravým společníkem, pokud nespí.

Při vstávání

CH - probere se okamžitě, podívá se na hodinky, vyskočí z postele a bleskově se oblékne. Zbytečně se nezdržuje.
S - z postele vyskočí bez uvažování hlava nehlava... anebo se nedokáže vůbec rozloučit s polštářem
M - vstává těžce. Každý den je pro něj břemenem zodpovědnosti. Přesto neotálí a včas odchází do práce.
F - trvá mu hodně dlouho, než se dostane z postele a ještě déle, než se oblékne a upraví. Někdy ho musíme z postele vyhodit.

Při uléhání ke spánku

CH - vypočítá si hodiny nutné pro spánek, nastaví si budík, bez průtahů se svlékne, vleze do postele a nechce být víc rušen.
S - pořád někde straší, má stále co dělat, čte, nemyslí na zítřek, když konečně skočí do postele, spí neklidně, často mění svou polohu.
M - jde spát zamyšleně, vážně, svékání a uléhání je téměř obřadné. Někdy si povzdechne, přemýšlí. Občas začíná filosofovat.
F - považuje spaní za jednu z nejpříjemnějších činností. Přesto mu svlékání trvá dlouho. Někdy si lehne na postel nesvečený a spí nehnutě až do rána.

Na cestě do školy

CH - přichází přesně na minutu. Jeho chůze je rozhodná, pevná.
S - přichází nevypočitatelně. Cestou ho zaujme spousta věcí – výlohy, přátelé...
M - jde tiše, soustředěně s vědomím povinnosti. Přichází vždy včas.
F - nechá na sebe čekat. Někdy ještě leží v posteli v době, kdy už by měl být téměř ve škole.

Když něco dopadá špatně

CH - zuří, ale ne dlouho. Moudrost a střízlivost zvítězí brzy nad rozčílením. Nevychovaný cholerik může však natropit velkou škodu.
S - je úplně vyveden z míry. Křičí, pláče, rozbíjí věci. Když jeho hněv opadne, stane se z něho hromádka neštěstí a začně fňukat.
M - zesmutní a zklamaně se stáhne zpět. Zklamání jej ničí. Velmi těžce se s ním vypořádává.
F - se vším se vyrovnává nejsnadněji. Nijak zvlášť se nevzrušuje. A když se někdy rozčílí, pak brzy zvítězí opět jeho dobrosrdečnost a klid.

Při modlitbě

CH - modlí se sebejistě a hrdě, s konkrétním úmyslem. Jeho modlitba je logická a střízlivá.
S - působí roztržitě a lehkomyslně. V modlitbě smíchá všechno dohromady. Chvály, díky a prosby se rychle střídají. Úmysl má ale dobrý, s Bohem chce vycházet stejně dobře jako s lidmi. Ve srovnání s modlitbou cholerika je jeho modlitba volným povídáním.
M - má v srdce touhu po opravdovém setkání s Bohem. Hovoří o všem, co jej naplňuje. Před Bohem se cítí jako hříšník, jako „marnotratný syn”. Proto u něj převládá prosebná modlitba, často vroucí prosba za druhé.
F - nejvíce ho tíží, že ho lidé nedoceňují a odsouvají. O tomto problému s Bohem hovoří. Modlí se o trpělivost, vytrvalost, o energii a sílu. Má rád klidnou a rozjímavou modlitbu. Vroucí, vášnivá modlitba mu není blízká.

Při zpovědi

CH - připraví se dobře a důkladně, vstoupí rychle do zpovědnice, bez váhání a jasně vyzná své hříchy, s jistotou odchází.
S - je vždy velmi rozčilený, nemůže soustředit své myšlenky, mluví nervózně, pomíchá všechno dohromady, na pokání zapomene a zase rychle mizí.
M - přichází hluboce soustředěn a připraven. Je zarmoucen svými špatnými skutky, je vděčný za každé povzbudivé slovo, cítí potom velké ulehčení. Pokání vykoná poctivě a zodpovědně.
F - dává si na čas, pak je však poctivý a důkladný. Není ani zvlášť rozčilený ani povrchní. Pokání vykoná opravdově.

Podle představ o nebi

CH - očekává „účast na Boží slávě”. Nebe je podle něj místem nejvyšší vznešenosti a velikosti.
S - očekává radost a blaženost. Jeho představa spočívá ve fascinující nádheře a slávě Boží.
M - očekává naprosté překonání viny. Dokonalé oslavení a sjednocení s Bohem. Očekává plnost lásky, milost a svatost.
F - očekává vykoupení z ochromujícího shonu a neklidu tohoto světa. Pak bude konec námahy a bojů. Věčný pokoj, klid, skrytost a jistota v Bohu jsou jeho představou nebe.

Hodnocení

Spočítej odpovědi, možná ti bude ve všech skupinách (s, ch, m, f) vycházet stejný počet, to znamená, že jsi vyrovnaná a všechny temperamenty se u tebe projevují ve stejné míře. Nikdo není čistý melancholik, cholerik, sangvinik či flegmatik, často se temperamenty vzájemně doplňují a kombinují.

Cholerik

Projevuje se jako sedmihlavá saň i statečná bojovnice.

+ bystrý, věcný, energický, cílevědomý, houževnatý, střízlivý, sebejistý, je vůdčí

vypočítavý, chladný, tvrdý, neosobní, manipulátor, panovačný, domýšlivý, prosazuje sám sebe

Sangvinik

Může být trochu jako rozmarná princeznička i zábavný šašek.

+ živý, bystrý, vnímavý, svěží, společenský, plný nápadů, přátelský, přizpůsobivý

povrchní, má slabou vůli, nestálý, roztěkaný, náladový, samolibý, ztřeštěný, chybí mu sebeovládání

Melancholik

Chová se jako zranitelná víla i přemýšlivá vědma.

+ přemýšlivý, tichý a houževnatý, vytrvalý, vnímavý a citově hluboký, spolehlivý, věrný

příliš uzavřený do sebe, těžko odpouští, nerozhodný, nedůvěřivý, nesmělý, bojí se ztrapnění, pesimistický a kritický

Flegmatik

Jako hloupý Honza i věrná „Éliška” se nedá nalákat na povrchní pozlátko a vytrvale čeká.

+ klidný, vytrvalý, spolehlivý, stálý, má pochopení pro druhé, věrný, připravený pomoci, společenský (často však druhými srážen a zklamáván)

pomalý, těžkopádný, neumí se prosadit, má sklon k lenivosti a pozdním příchodům, bývá podceňovánPodle knihy Znáš sám sebe? (hodnocení typů - časopis IN!dívčí svět - prosinec 2009)
Vydalo Schönstattské hnutí
 

 

 

Nepřehlédněte

Okno, do duše oko

okno cerny potisk

Nový potisk triček v našem e-shopu. 

Více informací zde

 

více

Tričko Evelin nyní v krajkovým potiskem

Evelin krajka na tyrkysovém

Nabízíme nový romantixký potisk na tyrkysovém tričku Evelin

více

Tričko se zajímavým potiskem

Potisk otisk

Znáš 13. kapitolu listu Korinťanům? Můžeš si ji přečíst na našem novém potisku:)

více