Hory cukroví a metráky dárků nestačí aneb Rozumíš tradicím?

Advent i Vánoce jsou plné různých křesťanských tradic a svátků. I díky tomu máme možnost si uvědomit, že tahle doba je o něčem víc, než je shon, shánění dárků a pečení cukroví.

Prskavka

ADVENT

RORÁTY

Název pochází z nejznámější adventní písně „Rorate, coeli de super”(Rosu dejte nebesa shůry), která vznikla v 16. století ve Francii. Jedná se o zhudebněné verše proroka Izaijáše. V Čechách od dob Karla IV. vznikaly zpěvy pro dobu adventní, ze kterých se postupně vyvinuly české roráty. Písně na biblické texty, hudba inspirovaná chorálem. Tyto zpěvy připomínají očekávání spásy a vyvedení ze zajetí. Ukazují, že Bůh plní své sliby a posílá svého Syna, aby vykoupil člověka.

4. 12. SV. BARBORA

3. stol., Turecko
Když se otec dozvěděl, že jeho dcera uvěřila v Krista, rozzlobilo ho to tak, že ji sám popravil. Rozkvetlé větvičky třešní, které si dáváme do vázy, symbolizují příchod nového života – Ježíše, kvůli kterému sv. Barbora položila život.

6. 12. SV. MIKULÁŠ

3. stol., Řecko – 6. prosince 345/351 Myra, dnes Damre, Turecko
Sv. Mikuláš je nazýván přítelem dětí, je patronem zajatců, ochránce dobré svatby a pomocník v nouzi. V předvečer svátku chodí i u nás „sv. Mikuláš” v doprovodu andělů a čertů a rozdává dárky (sladkosti, ovoce, uhlí…) podle toho, jak byly děti hodné. Ve východních církvích je Mikuláš po P. Marii nejuctívanější světeckou postavou.

13. 12. SV. LUCIE

3.–4.stol.
Sv. Lucie byla křesťanka a chtěla zasvětit svůj život Bohu. Mladý muž, který o ni usiloval, udal úřadům, že je křesťanka. Když se víry nechtěla zříci, byla mučena a nakonec zabita. I Luciino jméno symbolizuje blízký příchod toho, který je Světlem. Latinské „lux”, z něhož pochází jméno Lucie, znamená světlo.

TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ – GAUDETE

Je to jediný den adventu, kdy se dávají na oltář květiny. Všechno vyjadřuje předvánoční radost – ať už název Gaudete (radost) nebo růžová liturgická barva.

VÁNOCE

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Nápad šířit betlémské světlo vznikl v Rakousku. Od roku 1986 je sem každoročně letecky dopravováno z Betléma a dále se šíří do 25 zemí a institucí (např. OSN) Evropy. K nám bylo poprvé přivezeno skauty
roku 1989. A proč světlo? Tak je v Bibli nazýván Ježíš.

BETLÉM – JESLIČKY

První betlém se objevil ve 13. století a vděčíme za to sv. Františku z Assisi. Mnohá města a vesnice se mohou chlubit také živým betlémem. Naši betlemáři zobrazují vedle hlavních postav často celou vesnici. Jeden z největších betlémů světa najdeš v ČR v Jiříkově na Rýmařovsku a má přes 143 dřevěných soch v životní velikosti.

26. 12. SV. ŠTĚPÁN

1. stol.
Neohroženě hlásal evangelium a byl proto ukamenován. Stal se tak prvním svědkem Ježíše Krista, který za svou víru zaplatil životem. Štěpán je patronem koní, proto se v den jeho svátku žehnají koně, oves a obilí pro jarní setbu. A nemůžeme zapomenout ani na tradiční štěpánskou koledu: „Koleda, koleda, Štěpáne…”

27. 12. SV. JAN EVAGELISTA

1. stol.
Podle tradice se Jan, nazývaný Miláček Páně, po smrti císaře Domiciána vrátil do Efesu, kde ho velekněz chrámu bohyně Diany nechal vypít kalich vína s jedem. Jan udělal nad kalichem znamení kříže, zbavil tak jed jeho účinku a víno vypil. Na připomínku této události se začalo žehnat víno a podává se se slovy: „Pij lásku sv. Jana.” Zdůrazňuje se při tom přikázání lásky, které Jan zmiňuje ve svých spisech. Zprávy o tomto zvyku pocházejí ze 12. století.

Katka (časopis IN!dívčí svět - prosinec 2008)


 

 

Nepřehlédněte

Okno, do duše oko

okno cerny potisk

Nový potisk triček v našem e-shopu. 

Více informací zde

 

více

Tričko Evelin nyní v krajkovým potiskem

Evelin krajka na tyrkysovém

Nabízíme nový romantixký potisk na tyrkysovém tričku Evelin

více

Tričko se zajímavým potiskem

Potisk otisk

Znáš 13. kapitolu listu Korinťanům? Můžeš si ji přečíst na našem novém potisku:)

více