Být či nebýt?

Z posledních průzkumů veřejného mínění vyplývá, že tři čtvrtiny obyvatel si přejí schválení eutanázie. Proč? Opravdu není lepší cesta?

léky

Před třemi lety dal jeden celostátní deník příležitost studentům středních škol, aby se vyjádřili k tématu eutanázie...

Má být v Česku legalizována? Z odpovědí vyplývalo, že většina studentů se nad smrtí ještě nikdy zvlášť nezamýšlela a zároveň souhlasila s možností „pomoci zemřít”. Domnívali se, že jsou jen dvě možnosti: buď člověka zabít, nebo ho nechat trpět, o žádné jiné možnosti neměli ani tušení. Jejich názory by ale asi vyzněly jinak, kdyby měli k problematice víc informací.

Co je to dobrá smrt?

Při seminářích se studenty medicíny na tuto otázku po delší pauze vždy zaznělo: „rychlá... ve spánku... bez bolesti”, po delší přestávce pak „...v přítomnosti někoho blízkého“ a ještě po delší pauze „...po smíření s Bohem.” Při následující diskuzi pak někteří sami dospěli k tomu, že náhlá a nenadálá smrt vlastně nemůže být moc „dobrá”, protože není dobrá pro rodinu dotyčného. Ta zůstane opuštěná – „bez rozloučení” a její bolest je pak asi ještě mnohem horší.

Prosba o pomoc

Když pacient říká, že chce zemřít, může to paradoxně znamenat naléhavou prosbu o pomoc, blízkost. Hlavní důvody, proč lidé v Holandsku žádají o eutanázii, jsou: strach z neznáma, strach z umírání, z bolesti, ze ztráty důstojnosti, ztráta smyslu života, pocit opuštěnosti, osamělosti, pocit, že jsou na obtíž.
Nešťastná paní z jednoho pečovatelského domu žádala o eutanázii. Žádost byla na ministerstvu samozřejmě zamítnuta. Při bližším seznámením se s její situací se ukázalo, že její největší problém nebyla fyzická bolest, s tou se už dávno naučila žít. Problém byl jinde – její děti se k ní nechovaly hezky a dlouhodobě jí neomaleným způsobem dávaly najevo, že už je na světě nadbytečná. Stačilo projevit o ni trochu zájmu, aby paní měla zas radost ze života. Dokonce si koupila nové dekorace do pokoje.

Eutanázie není důstojnou smrtí

Pokud pacient žádá o eutanázii z důvodu nesnesitelných bolestí, je špatně léčen. Dnešní medicína dokáže bolest velmi účinně tlumit, a pokud někdo opravdu velmi trpí, měl by změnit lékaře.
Eutanázie není důstojnou smrtí. Je snad důstojné žádat o zabití v důsledku naprosté beznaděje a být zabit svým lékařem?

Co eutanázií není?

Nepodání určité léčby nebo ustoupení od dalších postupů, když jsou nadměrně zatěžující, přinášejí-li umírajícímu nemocnému jen ještě další utrpení a není-li ani při jejich aplikaci naděje na trvalejší a podstatné zlepšení stavu pacienta. Na odmítnutí takových postupů má nemocný plné právo. Je to postup, který je plně v souladu s lékařskou etikou a s respektem k důstojnosti umírajícího člověka.


Mohu konstatovat, že mě za celoživotní lékařskou praxi ani jeden pacient vážně nepožádal o eutanázii. Možná jsme měla i trochu štěstí, protože se to jistě může stát každému. Obecně platí: jsou-li uspokojeny všechny tělesné, duševní, sociální i duchovní potřeby nemocného, o eutanázii nepožádá.
MUDr. Marie Svatošová

Pozor na pojmy

eutanázie – eu=dobrý, normální, thanatos=smrt. Prostým překladem jde tedy o dobrou smrt. Podle definice Světové lékařské asociace se ale jedná o vědomé a úmyslné provedení činu s jasným úmyslem ukončit život jiného člověka za přesně daných podmínek. O eutanázii může požádat kompetentní, informovaný člověk s nevyléčitelnou chorobou a jeho žádost musí být dobrovolná.

zpracováno podle knihy Proč NE eutanázii (vydalo Karmelitánské nakladatelství)

(časopis IN!dívčí svět - listopad 2010)

 

 

Nepřehlédněte

Okno, do duše oko

okno cerny potisk

Nový potisk triček v našem e-shopu. 

Více informací zde

 

více

Tričko Evelin nyní v krajkovým potiskem

Evelin krajka na tyrkysovém

Nabízíme nový romantixký potisk na tyrkysovém tričku Evelin

více

Tričko se zajímavým potiskem

Potisk otisk

Znáš 13. kapitolu listu Korinťanům? Můžeš si ji přečíst na našem novém potisku:)

více