Příprava na biřmování aneb doba chození s Bohem

Své svědectví  nám poslala do redakce Verča. Předáváme jí slovo... Asi od října nás na biřmování připravoval p. Pavel Kafka. Nás, mládeže, bylo asi 37 a dalších 6 - starších 20 let. Celý půlrok proběhl v klidu a harmonii. Biřmování je doba, kdy se z křesťana stává „dospělý křesťan“. Moc jsem se na biřmování těšila. Byla jsem ale zároveň trochu nervózní.

 V duchu jsem se ptala na otázku, zda mohu být biřmovaná, když je pro mě biřmování samozřejmostí. Bála jsem se p. Kafky na tuto otázku zeptat. Jsem asi hloupá, že jsem se dodnes nezeptala.

JAK PROBÍHALA PŘÍPRAVA

Přípravu jsme zahájili v červenci týdenním výletem do Litoměřic. Ten týden jsme si opravdu užili. Ale opravdová příprava začala až v říjnu. Skoro každý pátek po mši svaté v 19:00 hodin jsme se scházeli na faře. P. Kafka nám přednášel např. o modlitbě, svátostech, Starém a Novém zákoně atd. V druhé části jsme se rozdělili na poloviny a bavili jsme se spíše praktickou činností. Chodili za námi i jiní přednášející. Jednou to byl vojenský kaplan, podruhé sestra z kláštera, která nám udělala přednášku o reklamách. Tento půlrok jsme si opravdu užívali. Společně jsme chodili cestou víry.

DEN D

Konečně se blížil den biřmování., 14. červen 2009. V pátek 12. 6. jsme se sešli na mši svaté . Doprovázela ji rocková kapela Respekt, která zpívá křesťanské písně. Potom následoval volný program s hudbou. V sobotu 13. 6. se konala Bohoslužba rozeslání, kde každý biřmovanec dostal od p. Pavla Kafky sůl, kvasnice a žárovku jako symboly soli země, kvasu obilí a světla světa. Na této bohoslužbě nesměli samozřejmě chybět kmotři.

A začala neděle. Svátost biřmování se konala v 11:00 hodin a už od rána jsem byla trochu nervózní. Ale neměla jsem být z čeho. Vše proběhlo v úplném klidu. Biřmoval nás generální vikář brněnského biskupství Mons. Mgr. Jiří Mikulášek. Ten vztáhl na nás ruce a vyprošoval nám dary Ducha svatého. Potom položil ruku na každého zvlášť, kmotr také položil pravou ruku na biřmovancovo rameno, oslovil ho biřmovacím jménem a řekl: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“ Přitom mazal kandidátovo čelo křižmem a označil ho tak pečetí Božího Ducha. Bylo to opravdu něco nádherného. Takový zážitek přeji každému prožít. Verča

 

Nepřehlédněte

Okno, do duše oko

okno cerny potisk

Nový potisk triček v našem e-shopu. 

Více informací zde

 

více

Tričko Evelin nyní v krajkovým potiskem

Evelin krajka na tyrkysovém

Nabízíme nový romantixký potisk na tyrkysovém tričku Evelin

více

Tričko se zajímavým potiskem

Potisk otisk

Znáš 13. kapitolu listu Korinťanům? Můžeš si ji přečíst na našem novém potisku:)

více