I Can Call On You...

Stane se mi, že nevím, jak začít modlitbu, co říct. Tak si začnu brnkat na kytaru a zpívat písničku, která nejvíc vystihuje mou momentální náladu a to, co chci Bohu říct. Písničky jsou vlastně zpívané modlitby.

moře a skaliska

The WayI Feel, 12 stones

Lately I've been wandering
off the narrow path
You've given me so many things that I've never had
All in all I know it's you that always pulls me through
If you reach deep inside you'll see my heart is true

'Cuz I hate the way…I feel tonight
And I know I need you in my life
Yes I hate the way I feel inside
and I promise to make the sacrifice…yeah

The world I know is pulling me, more and more each day
I feel like the odd man out as I begin to pray
Spiteful eyes are watching me
with everything I do
In the midst of darkness, Lord
my spirit calls for you

Poslední dobou jsem bloudil
po úzké cestičce.
Dal jsi mi tolik věcí, které jsem nikdy předtím neměl.
Vím, že jsi to Ty, kdo mě vždycky provede.
Když se dostaneš hluboko do mě,
uvidíš, že moje srdce je pravdivé.

Protože nenávidím to, jak se cítím dnes večer.
A vím, že Tě potřebuji ve svém životě.
Ano, nenávidím to, co cítím uvnitř,
a slibuji, že Ti přinesu oběť.

Svět, já vím, mě táhne, víc a víc každým dnem.
Cítím se jako někdo úplně mimo, když se začínám modlit.
Zlomyslné oči mě sledují
při všem, co dělám.
Uprostřed temnoty, Pane,
můj duch volá Tebe.

Leaving 99, Audio Adrenaline

I'm lost and broken, all alone on this road
the wheels keep turnin', but the feelin' is gone
when I fear I'm on my own
You remind me I am not alone
when You said

I'd leave ninety-nine
leave them all behind
to find you
for you alone
I'd leave ninety-nine
leave them all behind
to find you

Jsem ztracený a zlomený, úplně sám na této cestě.
Kola se sice šinou vpřed, ale všechno je bez chuti.
Když se bojím, že se není o co opřít,
Ty mi připomínáš, že nejsem sám.
Řekl jsi:

Důležitější než devadesát devět jiných,
mnohem důležitější než oni,
je pro mě to, abych našel tebe.
Tebe a nikoho jiného.
Důležitější než devadesát devět jiných,
mnohem důležitější než oni,
je pro mě to, abych našel tebe.

Investigate, Delirious

Investigate my life and make me clean
Shine upon the darkest place in me
To you my life's an open book
So turn the page and take a look
Upon the life you've made
Always, my days, I'll praise

Zkoumej můj život a očisti mě.
Zasviť na má nejtemnější místa.
Pro Tebe je můj život otevřenou knihou.
Tak otoč stránku a podívej se.
Je tam život, který jsi učinil.
Vždycky, po všechny dny Tě budu chválit.

Take You Back, Jeremy Camp

The reason why I stand
The answer lies in you
You hung to make me strong
Though my praise was few
When I fall and bring your name down

But I have found in you
a heart that pleads forgiveness
Replacing all these thoughts
of painful memories
But I know
that your response will always be

I'll take you back always
And even when your fight is over now
And even when the pain is coming through
I'll take you back

Důvod, proč se držím.
Odpověď je v Tobě.
Objímáš mne, abych byl silný.
Ačkoliv mých chval bylo tak málo.
I když padám a shazuji Tvé jméno.

Ale našel jsem v Tobě
srdce, které rozsévá odpuštění,
nahrazující všechny tyto myšlenky
bolestných vzpomínek.
Ale já vím,
že Tvá odpověď vždy bude:

Já Tě vždycky vezmu zpět,
i když jsi přestal bojovat,
i když tě bolest prostupuje,
vezmu Tě zpět.

I Can Call On You, KJ-52

Didnt know what to do
Came home from after school
Mom and dad said they were through
Now pretty soon he's gonna have to move
Shut the door went inside his room
Lay on the floor and he cried to you
„Said Jesus please help me though
right now I just feel so confused
Don't know what i'm supposed to do
but i need to be close to you
Help me what i'm going through 'cuz I know that your hear when I call on you
Everythings just falling through
but ain't nothin' to hard for you
So please come when I call to you
'cuz all that I have is all in you and that's why...“

I can, I can call on you,
I know that you hear me
I can, I can call on you,
I know that you'll answer

So what I want to say tonight
anything that's faced in life
when your mind is filled with strife
you can always find your strength in Christ
Even times when the money is tight
Even times when nothin' is right
Don't worry 'bout nothin' in life
Call on him that's my advice that's why, that's Why, that's why...

Nevěděl, co dělat
Přišel domů ze školy
Maminka s tatínkem řekli, že se pohádali
Teď se bude muset pěkně brzo odstěhovat
Zabouchl dveře, šel do svého pokoje
Lehl si na podlahu a plakal k tobě
Řekl: „Ježíši, prosím pomoz mi
zrovna teď se cítím tak zmatený
Nevím, co se ode mě očekává,
ale potřebuji být k tobě blízko
Pomoz mi, když jsem ve sporu, protože já vím, že mě slyšíš, když na tebe volám
Všechno se jenom hroutí,
ale pro tebe není nic moc těžké
Tak prosím, přijď, když tě volám
protože všechno, co mám, je všechno v tobě a proto...”

Můžu, můžu na tebe zavolat
Vím, že mě uslyšíš
Můžu, můžu na tebe zavolat
Vím, že mi odpovíš

Takže to, co chci dnes večer říct
cokoliv, co v životě přichází
když je tvoje mysl plná sporu
vždycky můžeš najít sílu v Kristu
Dokonce i v době, kdy je málo peněz
Dokonce i v době, kdy nic není správně
Neboj se ničeho v životě
Zavolej na něj, to je má rada, proto, proto, proto....

MŮŽU NA TEBE ZAVOLAT...

 

Když zpívám, můžu a mám myslet na to, co zpívám, a nezpívat jen pro své potěšení, ale opravdu jako „zpěv srdce” pro Boha. Když srdce i ústa zpívají, ať radostně nebo teskně, je to modlitba silná a hluboká.


Aneta (časopis IN!dívčí svět - červen 2009)
 

 

Nepřehlédněte

Okno, do duše oko

okno cerny potisk

Nový potisk triček v našem e-shopu. 

Více informací zde

 

více

Tričko Evelin nyní v krajkovým potiskem

Evelin krajka na tyrkysovém

Nabízíme nový romantixký potisk na tyrkysovém tričku Evelin

více

Tričko se zajímavým potiskem

Potisk otisk

Znáš 13. kapitolu listu Korinťanům? Můžeš si ji přečíst na našem novém potisku:)

více