Co se dneska nenosí?

Slušnost,  zdvořilost, ohleduplnost a takt, to je výmysl starých lidí?!? Jak se ale chovat k ostatním, aby to bylo IN? Není na škodu si některé věci zopakovat!

malé vodopády stékající ze skály

_ _ _

 • Lidé se k sobě nikdy nechovali slušně a zdvořile, už pračlověk řešil své spory kyjem.
 • Na co měly ve středověku meče? Aby se domohli svého práva, aby dali najevo svoji převahu, aby si vydobyli respekt.
 • Pěstní souboje vyřešily hned a definitivně jakýkoli spor. Není důvod, proč metodu tvrdých pěstí a širokých ramen nepoužívat i teď.
 • Kdo je úspěšnější? Ten, kdo se chová slušně, nebo ten, kdo je drzý a jde přes mrtvoly za svým cílem?
 • Proč bys měl brát ohled na ostatní? Bere někdo ohledy na tebe? Důležitější je přece tvůj zájem než zájem někoho jiného.

+++

 • Bez slušnosti by lidská společnost zůstala na úrovni neandrtálců dodnes. Brzy lidé přišli na to, že násilí nemůže být jediným prostředkem řešení sporů, a tak zavedli radu starších, pak soudce a ještě vymysleli zákony.
 • Slušnost je člověku vrozená, zdvořilosti je nutno se učit. Oboje používáme ve společnosti proto, abychom obrousili hrany, o které bychom se zbytečně zraňovali.
 • Budeme-li k ostatním slušní a zdvořilí, získáme si oblibu, budeme-li se chovat jako hulváti, nikdo s námi nebude chtít nic mít.
 • Ve společnosti se můžeme dopouštět dvou druhů prohřešků: buď neznáme pravidla, a proto je porušujeme, nebo známe pravidla, a přesto je porušujeme. To první nám lidé prominou, to druhé svědčí o nadutosti a přezíravosti.
 • Nejhorším prohřeškem proti společenským pravidlům je ovšem nedostatek taktu a ohledů vůči ostatním, to nám nepromine nikdo.
 • Budeme-li se slušně chovat ke svému okolí, máme daleko větší naději, že se naše okolí bude chovat i k nám – a naopak.

Pamatuj!

Chovej se ke každému slušně a zdvořile. Užívej slova, která zjemňují vztahy mezi lidmi: prosím, děkuji, mohl byste…, buďte tak laskavá, nevadilo by vám, kdybych….

Slušnost není slabost, i v rozhovoru musíme být slušní a zdvořilí. O cokoliv si můžeme říct buď slušně, nebo hulvátsky. Úspěch můžeme předem odhadnout.

Nejzdvořileji se chováme ke starším lidem.

Vždycky odhadni, co je druhému nepříjemné, a tomu se raději vyhni. Naopak, vytušíš-li, čím uděláš druhému radost, neváhej a udělej to

.Neznáš-li pravidlo, jak se zachovat v dané situaci, všímej si zkušenějších.

Pravidly chování nepohrdej, bylo by to přezíravé vůči všem lidem, kteří se jimi řídí.

Chceš-li se spolehlivě znemožnit, chovej se netaktně, neomaleně a bezohledně k ostatním. Nenajde se nikdo, komu bys byl sympatický.

Externí autoři tohoto čísla: Veronika Vyskočilová, Mája Cigánková a Lucie Fibichová.

(časopis IN!dívčí svět - leden 2007)

 

 

Nepřehlédněte

Okno, do duše oko

okno cerny potisk

Nový potisk triček v našem e-shopu. 

Více informací zde

 

více

Tričko Evelin nyní v krajkovým potiskem

Evelin krajka na tyrkysovém

Nabízíme nový romantixký potisk na tyrkysovém tričku Evelin

více

Tričko se zajímavým potiskem

Potisk otisk

Znáš 13. kapitolu listu Korinťanům? Můžeš si ji přečíst na našem novém potisku:)

více