Začíná rok víry

K čemu je rok víry, který od 11. října letošního roku vyhlásil Benedikt XVI.?
Odpověď je snadná. Během následujících měsíců se budeme intenzivně zamýšlet nad tím, co je to víra a jak proměňuje náš život.
Avšak jak bude rok víry skutečně probíhat, záleží na každém jednotlivci.

Svatý otec

Víra znamená, že člověk vstoupí do nového rozměru života. Vše se v pohledu víry ukazuje zajímavější, bohatší a krásnější. Žít z víry dává člověku novou kvalitu, víra je prostě velikým obohacením.

Víru prožíváme nejen ve svém srdci, ale i v konkrétním životě.

Víra je přátelství s Ježíšem. Že ho ještě pořádně neznáš? Pochybuješ o něm? Pak je třeba požádat Ježíše: Ráda bych se s Tebou setkala. Prosím, přijď ke mně. Víra se prožívá především jako vztah s Ježíšem Kristem, který tě má rád a přeje ti jen to nejlepší.
Víra se ale pochopitelně projevuje i ve stylu života a jednání. Ježíš přece chce, abychom se mu podobali a snažili se druhé lidi milovat tak, jako on miluje nás. Víra vede i ke konkrétním návykům. Kdo používá mobil či MP3, bere jako samozřejmé, že je třeba dobíjet baterky. Kdo věří, ten si zvykl na to, že je normální chodit každou neděli do kostela, ráno a večer se s Ježíšem pozdravit a často si číst v Bibli.

Víra v Ježíše má svůj konkrétní obsah.

Lidé často "věří" nejrůznějším hloupostem. Čemu ale věříme my křesťané? A proč tomu věříme? Každý, kdo věří, by měl být dostatečně zvědavý a se svojí vírou se po celý život seznamovat. Přece nikdo nechce být manipulovaný nebo nevzdělaný. Staň se proto znalkyní své víry. Jak toho dosáhnout? Studiem katechismu (např. YOUCATu), četbou evangelií a Písma svatého a kvalitních knih o Bohu.

Víra roste, když ji sdílíme s druhými.

Nejvíc se naučíme ne sezením u knih, ale tím, že se snažíme předávat znalosti a dovednosti druhým. Také víra roste, když si o víře v Ježíše povídáme s druhými věřícími. K tomu slouží různá společenství mládeže, farní společenství, setkání mládeže, pobyty na centrech života mládeže (signaly.cz/sekce). Možná máš to štěstí, že žiješ v rodině, kde si o víře a o životě podle Ježíšových slov povídáš i doma se svými sourozenci a rodiči.

Krásu víry si nelze nechat jen pro sebe.

Znáš to dobře: uvidíš nový klip, objevíš nový hit a už ho posíláš všem kámoškám. Víra v Ježíše je tím TOP hitem. Jestli se ti to nezdá, zkus se zaposlouchat do hlasu svého srdce, kde je tak velká touha po lásce, na kterou on odpovídá: Mám tě rád, víc než ty se máš ráda! To je fantastické! Proto se můžeme pokusit lidem, kteří o víře nic neví, nezajímá je nebo si myslí, že jsou věřící zaostalí, něco o Ježíši a víře v něho říci. Zkusme k tomu využít nejrůznější příležitostí (např. referát ve škole, pár vhodných slov kamarádce), žijme tak, abychom svým životem ukazovali, že jsme v lásce Boží objevili poklad a pochopitelně se za dar víry pro druhé modleme.

Jaký bude tvůj rok víry?

Chce-li kdokoliv prožít rok víry opravdově, měl by se rozhodnout, čemu se bude věnovat. Pokud se nerozhodneme pro něco konkrétního, rok víry uplyne a nic se s námi nestane. Když se ale rozhodneme, že v následujících měsících něčím konkrétním obohatíme svůj život víry, bude to super. Může jít o poctivost v ranní a večerní modlitbě, v pravidelné měsíční zpovědi, bude výtečné, když si přečteme katechismus (např. YOUCAT) nebo aspoň jedno evangelium nebo knihu o životě sympatického svatého (o svatých jsou i kvalitní filmy). Prostě, je třeba nelenit a pro něco se rozhodnout.

P. Jenda Balík

Doporučení IN!

  • Zvol si jednu možnost jak obohatit svoji víru a po celý rok vytrvej.
  • Napiš nám do redakce, jak prožiješ rok víry právě ty.
  • Učíš se anglicky? Procvičuj si tento jazyk četbou YOUCATu. Anglickou knihu dostali účastníci světového dne mládeže v Madridu a její části jsou na signálech (https://youcat.signaly.cz/).

Knížky a filmy o svatých

Filmy v knihkupectví od Paulínek (poznámka: většinou ve slovenském jazyce):
Bakhita
Mária Goretti
Svätá Rita
Molokai
Matka Tereza
Chiara
O Bozích a lidech

Knížky
Mám všechno (o Chiare Luce Badano) – Nové město
Život za život (o Gianna Berettová-Mollová, Karmelitánské nakladatelství)

Slyšte slovo a zpívejte píseň (dějiny moravských věrozvěstů od Petra Piťhy)
Příběh a odkaz sv. Anežky Přemyslovny od Petra Piťhy
 

 

Nepřehlédněte

Okno, do duše oko

okno cerny potisk

Nový potisk triček v našem e-shopu. 

Více informací zde

 

více

Tričko Evelin nyní v krajkovým potiskem

Evelin krajka na tyrkysovém

Nabízíme nový romantixký potisk na tyrkysovém tričku Evelin

více

Tričko se zajímavým potiskem

Potisk otisk

Znáš 13. kapitolu listu Korinťanům? Můžeš si ji přečíst na našem novém potisku:)

více