Výprava do Betléma…

Asi každý ví, čím se stalo toto město v Izraeli významným! V malém chlévě se tady narodil ten nejvýznamnější člověk na světě - Ježíš.
Jak město vypadá dnes? Jsou tady ještě nějaké odkazy na ono zázračné narození? Má cenu tam vůbec jezdit? Posuďte sami…

Betlém - město

Půjdem spolu do Betléma...

Asi neustále slyšíte ze zpráv, jak se o tohle území „perou” Izraelci a Palestinci. Ježíšovo rodné město spadá pod palestinskou správu.
Palestinci jsou arabské národnosti, převážně muslimové. Muslimská víra - islám - považuje Ježíše za jednoho z největších proroků, takže o místo Ježíšova narození muslimové pečují s úctou.
Až budete hledat cestu do Betléma, je třeba upozornit na to, že se v Izraeli nacházejí vlastně dva - judský na jihu (ten, o kterém mluvíme) a galilejský na severu. Město samo o sobě má kolem 40 tisíc obyvatel. Vládne tu čilý turistický ruch a panuje v něm pořádek, který je jinak na palestinských územích dost vzácný.
Na prohlídku Betléma je nejlepší vyrazit z hlavního města Jeruzaléma, který je od něj vzdálen jen 8 km. V letních dnech se teploty během dne pohybují kolem 40 °C, a tak je celkem nebezpečné udělat si pěší výlet. Proto turisté do Izraele vyrážejí nejčastěji na jaře nebo na podzim.

Tak jsme tady

Velký zázrak Ježíšova narození se udál v malé nenápadné jeskyňce. Nad ní byla postavena o 330 let později bazilika Narození Páně. Tento chrám je považován za jeden z nejstarších na světě a vypadá stále dost zachovale. Jeskyně je schovaná pod presbytářem, jde se do ní dvojím schodištěm, ale denní světlo se do ní nedostane. Povídá se, že podlahu tvoří nejkrásnější mramor na světě. Místečko v jeskyni je obdélníkového půdorysu, tlačí se tu neustále davy lidí, a tak tu ani není čas na nějaké hlubší rozjímání. Přesto tu cítíte úžasnou atmosféru. Místo narození je označeno stříbrnou hvězdou a latinským nápisem „Hic de Virgine Maria natus est Jesus Christus ”(Zde se narodil z Panny Marie Ježíš Kristus).
Na pravé straně jeskyně se nachází výklenek, kde se podle tradice klaněli Ježíškovi tři králové.
S jeskyní souvisí tři podzemní svatyně: kaple sv. Josefa, kde byl tento světec vyzván andělem k útěku do Egypta; kaple sv. Mláďátek, místo, kde prý skryly matky své děti před Herodem, a oratoř sv. Jeronýma, kde prý dotyčný svatý překládal Písmo (tzv. Vulgatu).
K vidění jsou tu také hroby sv. Eusebia, sv. Pavly a její dcery sv. Eustachie, hrob sv. Jeronýma.

A co bylo pak?

Ve 2. stol. po Kristově narození bylo město téměř zničeno a Římané postavili na místě Ježíšova narození chrám pohanskému bohu Adonisovi.
Když se křesťanství rozšířilo do celé římské říše a stalo se hlavním náboženstvím, začaly se tu stavět kostely.

Ve středověku se stal Betlém, hned vedle Jeruzaléma, cílem mnoha poutníků. Z Betléma se stalo opevněné město, které střežili křižáci.  Ve středověku došlo k několika válečným střetům mezi muslimy a křesťany.
Svatá země byla cílem několika křižáckých výprav, které ji chtěly osvobodit od muslimů. Konflikty bohužel trvají i v dnešní době.

Konec slávy Betléma přišel až s nájezdem osmanských armád, které město hlava nehlava ničily. S jeho obnovou se tak začalo až ve 20. století s příchodem židovských a křesťanských přistěhovalců.

V Betlémě se říká, že…

Kousek od chrámu Narození Páně je tzv. Mléčná jeskyně, kde prý pobývala Panna Maria s Ježíškem a Josefem před útěkem do Egypta. Říká se, že po několika kapkách mateřského mléka Panny Marie jeskyně zbělela. Bílý kámen jeskyně rozpuštěný ve vodě skutečně vypadá jako mléko a místní ženy ho z pověrčivosti přidávají dětem při krmení. I podle muslimské tradice má bílá skála léčivé schopnosti, dává prý ženám dar láskyplné péče o děti.
V okolí města jsou také tzv. pole pastýřů, místo, kde se jim zjevil anděl a odkud pospíchali za Ježíškem do Betléma.

Každý kámen tu něco zažil.

Betlém byl významným místem už v dávné minulosti:

  • V jedné z jeskyň je pohřbená Ráchel, žena Jákobova, kvůli které sloužil Jákob svému tchánovi celých 14 let, aby ji mohl dostat za manželku. Dočtete se o tom v První knize Mojžíšově, kapitola 29.
  • V údolí u Betléma se udál příběh Rút, která se stala jednou z nejuctívanějších žen v židovství. Nalistujte si v Bibli knihu Rút a přečtěte si, jak smělý až šokující byl její příběh.
  • V Betlémě se narodil David a byl tu prorokem Samuelem korunován na krále.
  • Proto se Betlém stal místem korunovace izraelských králů.

Napsala Irma (časopis IN!dívčí svět - prosinec 2006)

 

Nepřehlédněte

Okno, do duše oko

okno cerny potisk

Nový potisk triček v našem e-shopu. 

Více informací zde

 

více

Tričko Evelin nyní v krajkovým potiskem

Evelin krajka na tyrkysovém

Nabízíme nový romantixký potisk na tyrkysovém tričku Evelin

více

Tričko se zajímavým potiskem

Potisk otisk

Znáš 13. kapitolu listu Korinťanům? Můžeš si ji přečíst na našem novém potisku:)

více