Ranní péče o duši

Mnoho křesťanů ví, že by se ráno měli modlit, ale přesto nedělají nic a nebo mají s modlitbou velké problémy. Co s tím?

východ slunce

Proč se ráno modlit?

Vypomohl bych si podobenstvím s péčí o tělo: tak jako ráno člověk dbá o to, aby jeho tělo bylo v dobrém stavu, dobře fungovalo a líbilo se i ostatním lidem (proto se myje, češe, obléká, jí či zdraví s blízkými lidmi), podobně je třeba i duši pro její dobré „fungování” trochu „učesat”, „umýt”, „nakrmit”, pozdravit našeho Otce a případně si vyprosit požehnání pro celý den.

Kdyby člověk více dní po sobě nedbal o své vlastní tělo, měl by žaludeční potíže z hladu, dostal žloutenku z nedostatku hygieny nebo by se mu ve vlasech uhnízdily vši. Podobně i duše strádá tím, že přestane hovořit s Pánem, který ji stvořil. Duše, která se nemodlí a neprosí o lásku, chřadne a může duchovně onemocnět.
Platí to i naopak. Bůh je Stvořitel všech věcí i lidí a čím více jsme spojeni s Bohem (např. skrze modlitbu), tím více jsme schopni i opravdově a správně milovat sebe i ostatní lidi. Pak budeme na zemi opravdu šťastní.

Ranní péče o duši

Ježíš řekl, že kdyby člověk získal celý svět, ale ztratil svou duši, jakou náhradu dá za svou duši?
Každá modlitba je vyjádřením našeho vztahu s Bohem. Pokud máme Boha rádi, tak s ním rádi mluvíme. Jak říká sv. Terezička: rádi k Němu zalétneme svou myslí a svým srdcem, vděčně k Němu zavoláme. Už jen třeba když poděkujeme za to, že nám dal tento nový den, a vyprosíme si trochu více lásky jak pro dobré a radostné okamžiky, ale také především pro ty obtížné a pro různé zkoušky.

Boj o modlitbu

Modlitba je darem Božím a jedním z nejkrásnějších úkolů a poslání na zemi je modlit se a milovat. Modlitba je sjednocování se s Bohem, není to jen nějaké odříkání něčeho nebo splnění si nějaké povinnosti. Ale je pravdou, že člověk o modlitbu musí bojovat. Jestli už od rána chci dobře žít, tak se musím modlit, prosit o Jeho lásku, dobro, trpělivost a mnoho jiného. Protože každý člověk žije tak, jak se modlí a modlí se tak, jak žije. Pokud je na prvním místě Bůh, rád udělám něco z lásky k němu, i když musím sám sebe přemáhat. Hlavním bojem o modlitbu je boj o věrnost a vytrvalost v modlitbě.
Sv. Terezie z Avily, velká učitelka modlitby, říká: je důležitá především velká dávka rozhodnosti na začátku. Záleží na pevném a rozhodném předsevzetí, které si člověk napíše třeba velkým písmem na papír a umístí si ho na místo, kde jej určitě nepřehlédne. Zároveň je důležité nebát se začínat stále znovu, nenechat se odradit neúspěchem.

Jak se modlit?

Je důležité vyhradit si pro modlitbu pevný čas a také určité místo. Někdo by řekl, že se stačí modlit při cestě do školy. Mimořádně je to určitě možné, ale není to dobré dělat pravidelně. Také se člověk neobléká a neupravuje nebo nesnídá po cestě do školy.
Kolik času modlitbě věnovat? Kolik času věnuješ svému tělu? Myslím si, že bychom měli duši věnovat alespoň pět minut. To možná znamená vstát o 10 minut dřív, a tím pádem i třeba jít večer dříve spát.
Měli bychom se modlit určitě ty krásné, naučené modlitby jako jsou: Otče náš, Zdrávas Maria a prosba o ochranu Andělů strážných. Také nějaké poděkování a prosba vlastními slovy by neměla chybět. Je dobré si přečíst, nebo si alespoň připomenout nějaký verš z Písma sv., především z Evangelií. Nebo z nějaké dobré duchovní knihy. Dát si předsevzetí v čem bych se chtěl dnes alespoň o trošku zlepšit.
Někdy si uděláme na modlitbu více času, někdy možná i méně, ale bojujme o věrnost v modlitbě.

Na závěr bych vás rád povzbudil, abyste zkusili ve vašem životě konat co nejvíce dobra všude tam, kde vám to bude možné. Časem zjistíte a pochopíte, že na to sami nestačíte. Naši předkové tuto zkušenost totiž krásně vyjadřovali rčením: „Bez Božího požehnání marné lidské namáhání.” A to je další důvod proč se modlit vždy na začátku každého dne.

P. Damián Škoda ( časopis IN!dívčí svět - březen 2011)

 

Nepřehlédněte

Okno, do duše oko

okno cerny potisk

Nový potisk triček v našem e-shopu. 

Více informací zde

 

více

Tričko Evelin nyní v krajkovým potiskem

Evelin krajka na tyrkysovém

Nabízíme nový romantixký potisk na tyrkysovém tričku Evelin

více

Tričko se zajímavým potiskem

Potisk otisk

Znáš 13. kapitolu listu Korinťanům? Můžeš si ji přečíst na našem novém potisku:)

více