Ovoce Božího Ducha

Možná jsi slyšela o tom, že Duch Svatý je „neznámým” Bohem. Neznámým proto,
že dnešní běžný křesťan o něm málo ví, a proto má i malé zkušenosti s jeho působením.

rozesmátá skupina dětí v otevřeném okně

Domnívám se, že nejčastěji se ve svých modlitbách obracíš na Ježíše. Určitě se také modlíš k Bohu Otci. Ale co Duch Svatý? Nevidíme ho, ale poznáváme jeho přítomnost podle toho, jak koná. Dal by se přirovnat k větru. Nemůžeme jej vidět, ale můžeme poznat jeho přítomnost. Můžeme jej cítit na tváři, ve vlasech... Cítíš jeho vanutí? :)

Duch Svatý přichází ke každému již ve křtu. Jak to píše sv. Pavel: „Nevíte, že jste Boží chrám a Duch Svatý ve vás bydlí?” (1 Kor 3,16) A takto i ty, když jsi pokřtěná, jsi chrámem Boha. Jistě sis všimla, že Boží Duch bývá na obrazech znázorňován jako holubice. Navazuje to na Ježíšův křest, kde se ukázal v podobě holubice. A možná takové znázornění je trochu překážkou k vytváření vztahu s ním jako s osobou. Tuto zábranu mi pomohlo překonat, když jsem uviděl jeden oltářní obraz v Adamově na Blanensku, kde byl Duch Svatý zobrazen jako lidská osoba. Kromě holubice, má tato božská osoba ještě další symboliku.

Voda

– zrození člověka k božskému životu je z vody během obřadu křtu, kde se napojujeme na signál „já a Bůh”.

Pečeť

– je nesmazatelným znamením učedníků, kteří byli pomazáni. Plně v nich přebývá Duch Boží.

Oheň

– Ježíš o vylití svého Ducha hovoří takto: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!“ (Lk 12,49). Oheň představuje sílu, kterou v nás působí Bůh. A ne nadarmo se říká, že máme doslova hořet nebo být zapáleni pro Krista.

Ruka

– vkládáním rukou je apoštolům v Písmu předáván Duch Boží.

Prst

– Boží přikázání jsou ve Starém zákoně napsána „Božím prstem“ na kamenné desky (Ex 31,18) a v Novém zákoně je „Kristovým prstem“ nové učení apoštolům vtisknuto přímo do jejich srdcí jeho Svatým Duchem (2 Kor 3,3).

Jak se pozná, že v člověku působí Duch Boží?

Člověk je v Písmu přirovnán ke stromu. I když nevidíme do nitra kmene ani neznáme stav kořenů, právě tehdy můžeme podle kvality ovoce posoudit jeho skutečný stav. Pouze zdravý strom může přinášet dobré ovoce. O ovoci Ducha píše podrobně sv. Pavel v Listě Galatským. Působení Ducha Svatého v člověku se projevuje láskou, radostí, pokojem, trpělivostí, laskavostí, dobrotou, věrností a sebeovládáním (srov. Ga 5,22–23).
Znamená to, že Duch Boží proniká člověkem a zanechává v něm stopy. Tento člověk ho přijímá, podřizuje se jeho působení a vytváří s ním vztah.

Ovoce Ducha se v životě člověka projeví, když...

  • dokáže mít rád v první řadě Boha, jiné lidi i sebe sama,
  • je radostný i za okolností, které nejsou pro něj příznivé,
  • vyzařuje z něj pokoj, to znamená, že se nenechá rozrušit každou maličkostí, ale na těžkosti se dokáže dívat s nadhledem a snáší je trpělivě,
  • jeho jednání je proniknuto přívětivostí vůči svému okolí,
  • je věrný, takže se na něj lze spolehnout, a přitom se neprojevuje okázale, ale je obyčejným, normálním člověkem,
  • ovládá nejen svoji zlost, nálady a špatné touhy, ale ve všem dokáže zvolit dobro místo zla.

Zvládnout toto všechno asi není v lidských silách. Ale Duch Svatý nám nejen nabízí svou pomoc, ale chce v nás takové ovoce přinášet. Když se jednou rozhodneš pro opravdové přátelství s Ježíšem, dáš mu naplno svůj život, on v tobě bude stále více působit. To, co se ti teď zdá nemožné, bude pro tebe samozřejmostí. Povede tě, promění a bude v tobě přinášet ovoce, o kterém jsem ti psal. Všechny plody Ducha jsou nějakým způsobem spojeny s láskou. Je to tím, že samotný Duch Svatý je označován jako polibek lásky mezi Bohem Otcem a jeho Synem Ježíšem. On takový polibek lásky touží darovat i tobě, aby tvůj život byl hezký a šťastný, ale také, abys dokázala činit šťastnými lidi kolem sebe.

Všem, kteří to budou číst, přeji, aby nesli ovoce Ducha Svatého!
P. Bogdan Stępień, OSPPE

časopis IN!dívčí svět - červen 2011)
 

 

Nepřehlédněte

Okno, do duše oko

okno cerny potisk

Nový potisk triček v našem e-shopu. 

Více informací zde

 

více

Tričko Evelin nyní v krajkovým potiskem

Evelin krajka na tyrkysovém

Nabízíme nový romantixký potisk na tyrkysovém tričku Evelin

více

Tričko se zajímavým potiskem

Potisk otisk

Znáš 13. kapitolu listu Korinťanům? Můžeš si ji přečíst na našem novém potisku:)

více