Co si (ne)pověsit na krk?

Odpradávna se lidé zdobí šperky a předměty rozmanitých tvarů. Než si něco oblékneme nebo pověsíme na krk, stojí za to přemýšlet, co tím ostatním lidem o sobě prozradíme. Ozdoba, která je zároveň symbolem, má totiž hluboký význam.

koptský kříž 2

Proč něco nosíme

Růženec zavěšený v autě může znamenat víru v Boha a v jeho pomoc, ale též jakousi mlhavou pověru, že dotyčný předmět přinese štěstí. Když si na sebe něco bereme, je vhodné přemýšlet nejen nad tím, zda se mi ozdoba líbí, ale také zapátrat po tom, jestli dotyčný předmět nemá nějaký skrytý význam. Může se jednat o pouhý módní ornament, ale může jít o symbol, který nosíme nejen jako ozdobu, ale též proto, že nošením předmětu vyjadřujeme nějaký skrytý význam.

Co může symbol vyjadřovat?

1) Může se jednat o symbol, kterému rozumí jen jeden člověk či pár lidí: památku či připomínku člověka (slůně od kamarádky, která na mě pamatuje u zkoušky), důležité události (dovolené u moře – mušle), nějakého místa (domov – kamínek ze zahrady).

2) Mnoho symbolů má význam, který chápe celá společnost: příslušnost ke státu (odznak, vlajka), politická příslušnost (rudá pěticípá hvězda), sounáležitost se sportovním klubem (klubový znak na tričku), příslušnost k nějakému náboženskému přesvědčení (kříž, Jin a Yang).

Základní křesťanské symboly

Různé tvary kříže – důvodem je zobrazení chvíle, kdy Ježíš nejvíce lidi miloval.

Ryba – apoštolové jsou rybáři lidí, též z řeckého slova ICHTCHYS, které v překladu znamená ryba a zároveň je zkratkou řeckých slov, která v češtině znějí „Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel“.

Žehnání křesťanských symbolů (růžence, medailky)

Žehnání je především příležitostí, kdy církev chválí Boha a prosí ho o jeho dary a ochranu. Při žehnání má církev na mysli člověka, který bude předmět nosit anebo se bude modlit v přítomnosti či pomocí tohoto předmětu. Jemu vyprošuje požehnání a ochranu od působení zla na těle i na duši. Nosíme-li u sebe požehnané předměty, pak se více spojujeme s celou církví a získáváme Boží milosti.

Symboly jiných náboženství

Menora – sedmiramenný židovský svícen připomíná sedm dní, během kterých Bůh stvořil svět a zároveň hořící keř, ve kterém se Bůh zjevil Mojžíšovi.

Davidova židovská hvězda – dva propletené rovnostranné trojúhelníky; jedno z vysvětlení říká, že je to symbol hvězdy, pod kterou se čeká na Mesiáše.
Jin a Yang – symbol čínské filozofie, která hlásá, že v dobru je vždy obsaženo zrnko zla a ve tmě jiskra světla.

Proč některé předměty odporují křesťanské víře?

  • Pokud lidé nosí nějaký předmět, protože mu připisují kouzelnou moc, tzv. amulet či talisman (např. kameny pro štěstí, znamení zvěrokruhu), jedná se o hloupost a pověru.
  •  Může ale jít také – zvláště u křesťana – i o jakýsi vědomý projev nedůvěry v Boha. Jako by nošeným symbolem ukazoval, že pomoc hledá místo u Boha někde jinde.
  • Někteří mohou nosit symboly – především ty s pohanskou symbolikou, protože si chtějí podrobit skryté mocnosti, aby jejich pomocí dosáhli toho, co chtějí. Může to jít až tak daleko, že se lidé začnou dovolávat zlých duchů, oddávají se magii a čarodějnictví. Ti u sebe pak nosí předměty, nad kterými někdo přímo vzýval zlo.

Víra v Ježíše nás vede k důvěře, že nás Bůh má nesmírně rád. Proto se k němu máme s důvěrou obracet o jeho pomoc, a to jak v přítomnosti, tak i pro budoucnost.

Pentagram (tzv. Bafometova pečeť) – pěticípá hvězda postavená na jeden její cíp je nejrozšířenější symbol Satana.

Bafomet
Hlava kozla s obráceným pentagramem. Tento symbol využívají novodobí okultisté a vstoupil do satanistické symboliky.

Symboly mající více významů – u nich záleží na tom, jak se na ně díváme.

Obrácený kříž – v křesťanství je používán jako tzv. Petrův kříž. Důvodem je skutečnost, že sv. Petr byl ukřižován hlavou dolů.
V satanizmu symbolizuje obrácení celé křesťanské víry naruby.

Ansatha – nilský kříž je egyptský hieroglyf znamenající „život“. Symbol bohyně Isis, která byla jakousi matkou egyptských bohů. Symbol vyjadřuje kombinaci pozitivního a negativního.
Říká se mu též koptský kříž, protože ho začali používat koptští křesťané.
V moderní době je často používán k okultním praktikám.

P. Jenda Balík (časopis IN!dívčí svět - říjen 2010)
 

 

Nepřehlédněte

Okno, do duše oko

okno cerny potisk

Nový potisk triček v našem e-shopu. 

Více informací zde

 

více

Tričko Evelin nyní v krajkovým potiskem

Evelin krajka na tyrkysovém

Nabízíme nový romantixký potisk na tyrkysovém tričku Evelin

více

Tričko se zajímavým potiskem

Potisk otisk

Znáš 13. kapitolu listu Korinťanům? Můžeš si ji přečíst na našem novém potisku:)

více